Obraz za sklom s bleskom

To je veľmi nepríjemná úloha, ktorá sa neraz nedá vôbec splniť. Obzvlášť na výstavách, kde sa nedá príliš pútať pozornosť.

Bleskom sa cez sklo fotí zle. V odraze bude vidno skôr blesk, ako vlastný obraz.

Ak je nevyhnutné použiť blesk, postavte sa trochu nabok, tak, aby ste sa v odraze nevideli.

Blesk nesprávne

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Klasická chyba. Fotené spredu a celkom zblízka. Obrázok je zničený leskom blesku. Navyše je obraz súdkovito skreslený, pretože pri fotení širokouhlým objektívom k tejto deformácii dochádza.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Mierne zboku ísť nestačí – stále sú v obraze lesky.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Až veľmi zboku sa lesky stratia, ale obrázok – okrem súdkovitého skreslenia – trpí aj nepravidelným osvetlením. Čím je ďalej, tým je vo väčšej tme. Vyretušovať takto deformovaný záber nie je jednoduché a výsledok nestojí za veľa.

Blesk správne

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Tento záber som fotil s pritiahnutým zoomom spredu. Samozrejme – je zničený masívnym odleskom, ale všimnite si, že obrázok už nie je zaťažený súdkovitým skreslením.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Vďaka zoomu stačí posun aparátu o pár málo centimetrov, aby sa odraz blesku začal dostávať mimo zorné pole.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Stačí ešte pár centimetrov a obraz je odfotografovaný celkom bez odleskov. Všimnite si, že nie je súdkovito skreslený a vďaka malému náklonu je aj úbytok svetla v ľavej, vzdialenejšej časti len mierny. Takýto obrázok vyretušujete za niekoľko sekúnd. Stačí reštitúcia a mierne zosvetlenie ľavej časti.

Pridajte komentár: