Správa farieb

Tak táto téma je nie na samostatný článok, to je na sólo web s priloženou knihou. Ale skúsim to spracovať čo najkratšie, pretože je to téma veľmi dôležitá.

Veľa pojmov preskočím, iné odignorujem. Nejde o to spraviť z vás znalcov v oblasti farieb – je to veľmi zložitá téma. Stačí, ak sa zorientujete, čo všetko je vlastne možné, čo sa za správou farieb skrýva. Nie sú to tajomstvá, tá téma sa len skrýva za rôzne pojmy, ako „relatívne kolorimetrický“ a podobné. Tie tu nenájdete.

Každé zariadenie je trochu iné. Pomocou správy farieb sa snažíme dosiahnuť to, aby rôzne zariadenia nakoniec vyprodukovali vždy rovnaký výsledok.

Príklad: Bežná bublinková tlačiareň tlačí pomocou troch farieb – belasej, žltej a fialovočervenej.  Ak si dáte vyrobiť fotky v laboratóriu, tieto sú zobrazené na papieri pomocou iných troch farieb (červenej, tmavomodrej a zelenej).

Ktorá fotka má verné farby?

Ak máte na fotke obrázok zeleného papagája, nestačí, aby mal hocijakú zelenú farbu. Chceli by sme, aby tá zelená bola rovnako zelená či už je to fotka, výtlačok z bublinkovej tlačiarne, alebo sa pozeráte na tú fotku na monitore.

O to sa stará čosi v počítači, čo sa volá správa farieb. Funguje to tak, že každé zariadenie (tlačiareň, monitor, skener…) niekto, napríklad výrobca dôkladne premeria.

Toto je bleskové obliznutie témy zvanej správa farieb.

1 – Čo je to ICC profil??

Ako príklad použime tlačiareň. Pošle sa na ňu séria mnohých farieb. Pomocou špeciálnych meraní sa zistí, ako presne vyzerá každá vytlačená farba. Výtlačok je však odlišný od toho, čo by malo byť vytlačené. Keďže sú známe ako správne, tak aj vytlačené farby, dá sa vďaka tomu vyrobiť akási "prevodná tabuľka". Niečo také, ako keby tlačiareň dostala príkaz "túto červenú vytlač trochu viac do žlta, zelenú trochu tmavšie a uber trochu modrého atramentu". Tento predpis, ako má tlačiareň tlačiť farby sa volá ICC profil. Vďaka nemu potom vytlačí farby takmer presne tak, ako majú vyzerať.

Výroba ICC profilov nie je práca do domácnosti. Vyžaduje drahé zariadenia a veľké znalosti, ako ich obsluhovať. Preto profesionálna kvalita spracovania farieb je skôr pre veľké grafické štúdiá a nie pre fotoamatérov.

Aj v domácich podmienkach sa však pri troche šťastia podarí aspoň trochu priblížiť správnym farbám. V tejto sekcii budeme hľadať aj postupy, ako spravovať farbu "na kolene", zadarmo, alebo s využitím univerzálnych profilov. Niekedy to zlepší výsledky.

Ako sa pracuje s profilmi v jednotlivých programoch?

Možností je veľa, každý program má rôzne verzie.

Niektorým sa to asi nebude páčiť, ale odkážem vás na štúdium návodu. V manuáli k programu s ktorým pracujete nájdete kroky, ako priradiť profil a ako ho konvertovať.

Časom pridám návody aspoň na niektoré postupy.

Preto sa dajú vytvoriť ICC profily, ktoré opravia prípadné chyby farebnosti. Ak máte ICC profil ku skeneru, dosiahnete veľmi presné skeny. (Samozrejme, aj profil musí byť veľmi presný.)

Pri digitálnom fotoaparáte je to už s profilmi oveľa ťažšie, pretože každá fotka je snímaná s iným nastavením. Napriek tomu sa však aj fotoaparát dá zmerať a vytvoriť profil, ktorý môže (a nemusí) zlepšiť fotky. Ak však fotoaparát všdy fotí trochu tmavšie v tmavých miestach a modrú posúva do fialova, tak taká situácia sa spravidla podarí riešiť práve ICC profilom. 

Práca so vstupným profilom vyzerá tak, že fotku z fotoaparátu, alebo skeneru otvoríte vo fotoeditore a priradíte jej správny profil. V tej chvíli farby a niekedy aj celková tonalita obrázka „poskočí“ smerom k lepším. To je všetko.

Ukážka. (Ukážka nevznikla na profile pre fotoaparát, ktorým som fotil ukážku.) So správnym profilom by boli výsledky ešte presvedčivejšie – hoc aj tieto sú veľmi zaujímavé.

Hore je pôvodná fotka, dolu rovnaký obrázok po aplikácii profilu pre fotoaparát. Tmavé miesta sú po úpreve svetlejšie, žltá je trochu sýtejšia, modrá menej do fialova.

Vstupný profil teda zariadi, že farby na fotke budú práve také, ako majú byť.

Inými slovami povedané: Fotoaparát nafotí farby, ale nie celkom presne. Profil tieto chyby pozná a napraví ich. Zmení nesprávne farby na také, ako majú byť. Profil „vie“, čo chcel „fotoaparát povedať“ a „prerozpráva to“ za fotoaparát.

Na fotke nemusia byť tie najdôležitejšie rozdiely vždy vidieť na prvý pohľad. Na prvý pohľad by sme povedali, že vidieť, že tmavá časť kabátu a vlasy sú svetlejšie. Sýta červená farba je mierne iná. To vidieť na prvý pohľad. Všimnite si však aj nenápadné, takmer neviditeľné zmeny v žltej. Tie budú veľmi dôležité, ak s fotkou pôjdete na papier! Uvidíte. Čítajte ďalej.

3 – Výstupné ICC profily

 1. V smere od počítača k tlačiarni (stroju na výrobu fotiek…) popisuje, ako má tento stroj tlačiť farby, aby boli čo najpresnejšie.
 2. Medzi súborom s obrázkom a vašim monitorom tento profil upraví (môžete a nemusíte to použiť) farby tak, že monitor bude schopný simulovať obraz, ktorý by vyšiel na tlačiarni.

V praxi to znamená, že s dobre nastaveným počítačom budete na monitore priamo vidieť, ako bude fotka vyzerať po jej vytlačení na tlačiarni, alebo vo fotolaboratóriu.

Profil teda môžete použiť, ako určitú "predpoveď počasia" – na odhad, čo vám z fotiek vyjde na papierových fotkách.

Vľavo pôvodná fotka, vpravo fotka s uplatneným profilom z fotolaboratória. Podľa tejto predpovede bude červená farba na papierovej fotke tmavšia, než ju vidíme na fotke zobrazenej na monitore bez profilu. V žltej dokonca dôjde k ťažkým zmenám – najsvetlejšie žlté farby budú interpretované, ako žltozelená farba. V najsvetlejších miestach termosky teda profil predpovedá dokonca stmavenie a zmenu farby!

A naskutku! Fotka je naozaj farebne na tej úrovni, ktorú predpovedal ICC profil. Nie celkom dokonale, pretože profil bol stiahnutý od výrobcu zariadenia. Na naozaj presnú predpoveď by sa musel vyrobiť profil pre to-ktoré laboratórium. Každopádne je takáto predpoveď veľmi solídnym základom napríklad pre presnú retuš a farebné korekcie.

4 – Čísla sú farby. Čísla nie sú farby.

V počítači a v zázname digitálneho (=číslicového) obrazu sú farby reprezentované číslami.

Kým fotka nemá priradený nejaký profil, jej čísla nemajú pridelený význam. Hodnota RGB 243-12-5 je "nejaká taká zhruba červená". To je najpresnejšia možná definícia.

Po pridelení profilu sa však dá povedať presne, aká červená to bude.

Ak máte profily popisujúce všetky zariadenia s ktorými pracujete, v tej chvíli viete, že ak naskenujete nejaký obrázok, budete vidieť prakticky rovnaké farby aj na monitore. Rovnaké farby uvidíte aj keď ten obrázok vytlačíte na tlačiarni, alebo dáte vyvolať vo fotolaboratóriu. Alebo ak vám ho vytlačia v časopise.

ICC profil dá číslam správny význam. ICC zmení čísla na farby.

Takto vyzerá fotka, ktorej bol pred vyvolaním priradený profil fotoaparátu.

Vidíte, že na žltej farbe termosky takmer vôbec nie sú tie nezmyselné žlto-zenené oblasti. Prečo tam nie sú? Pretože ICC profil fotoaparátu správne pomenoval najjasnejšie žlté, aby ich ostatné zariadenia správne "pochopili".

Fotoaparát totiž mimoriadne svetložltú farbu zobrazil v takých číslach, ktoré by mašina na spracovanie fotiek považovala za čísla označujúce žltozelenú. Profil toto nedorozumenie ošetril.

5 – Postupy práce pri správe farieb

 1. Predpokladám, že máte správne nakalibrovaný monitor a riadne vyretušovanú fotku.
 2. Máte k dispozícii ICC profil fotoaparátu
 3. K fotke priraďte ICC profil fotoaparátu.
 4. Skonvertujte teraz fotku do sRGB priestoru.
 5. Retušujte

Konverzia do sRGB sa hodí, ak fotka pôjde na internet. Pre DTP publikácie použite iný farebný priestor, napríklad Adobe RGB, podľa toho, ktorý používate. Ak s fotkou neplánujete opustiť svoj počítač, nemusíte ju konvertovať – stačí, ak bude mať priradený profil fotoaparátu.

Príprava fotky pre fotolaboratórium

 1. Predpokladám, že máte správne nakalibrovaný monitor a riadne vyretušovanú fotku.
 2. Máte k dispozícii ICC profil fotolaboratória
 3. Uložte dobre vyretušovanú fotku do archívu a v ďalšom budete pracovať len s jej kópiou. Zvážte, či ju chcete archivovať pred konverziou do niektorého štandardného farebného priestoru.
 4. Ak je k fotke už priradený nejaký iný ICC profil, napríklad profil fotoaparátu, musíte ju najskôr skonvertovať do nejakého farebného priestoru, napríklad Adobe RGB. (Previesť fotku pred týmto krokom do 16 bitového režimu veci rozhodne neublíži.) Konverziou získate fotku v štandardnom farebnom priestore bez priradeného profilu.

Teraz fotku pripravíte pre laboratórium:

 1. Skonvertujte fotku do ICC profilu fotolaboratória (nie priradiť, skonvertovať)
 2. Uložte fotku, ako JPG, profil nemusí byť vložený.

Čo sa stane? Fotka následkom konverzie do profilu laboratória zmení farby na „čudné“. Keby ste si ju teraz pozreli, asi by sa vám nepáčila. Obsahuje totiž „negatív“ chýb, aké má stroj na výrobu fotiek. Ak robí fotky dožlta, fotka je domodra. Ak robí tmavé fotky, fotka je svetlá. To s ňou spravila konverzia do ICC profilu stroja. Fotku dajte spracovať a žiadajte, aby bola spracovaná bez úprav. Upozornite, že už je skonvertovaná do profilu ich stroja.

sRGB v laboratóriách

V niektorých laboratóriách sa dozviete, že ICC profily sú nezmysel a že najlepšie spravíte, ak fotku prinesiete v sRGB.

Niektorí špecialisti vám dokonca poradia k fotke priradiť profil sRGB, alebo ju dokonca do neho konvertovať. Často nevidia medzi týmito slovami rozdiel. Toto robiť nemusíte, ICC profil sRGB sa predpokladá, nemusí byť k fotke pripojený. Ak vám obsluha labu na otázku, či máte sRGB profil pripojiť, alebo priradiť povie, že to je jedno, pokojne môžete v rozhovore pokračovať s kvetináčom, alebo so svojím psom. Dozviete sa rovnaké množstvo správnych informácií, ako od takého pracovníka v labe, ktorý tára.

sRGB síce je dohodnutý pracovný priestor, v ktorom by farby mali vždy vyjsť rovnako, ale spravidla nevychádzajú celkom presne tak, ako by sme si to všetci priali.

Na bežné rodinné fotky sa však s ICC trápiť netreba, dodajte fotky v sRGB, čiže tak, ako ich vypustil fotoaparát a zrejme budete spokojní. Drobné farebné posuny nezvyknú byť príliš na prekážku.

Iný príklad práce

Odfotili ste fotku a chcete ju zavesiť na internet.

 1. Predpokladá sa, že máte správne nakalibrovaný monitor
 2. Odfotíte fotku
 3. Priradíte fotke profil digitálneho fotoaparátu
 4. Fotku s týmto profilom skonvertujete do farebného priestoru sRGB
 5. Skonvertujete do JPG a publikujete na internete

Ešte iný príklad správy farieb

Chcete fotku riadne vyretušovať a pôjde do tlače.

 1. Predpokladá sa, že máte správne nakalibrovaný monitor
 2. Odfotíte fotku
 3. Priradíte fotke správny profil digitálneho fotoaparátu
 4. Fotku s skonvertujete do farebného priestoru Adobe RGB (1998) alebo do iného farebného priestoru, ktorý sa hodí na úpravy farebnosti. Ktorý pracovný priestor zvoliť je kapitola sama o sebe. Najlepšie bude, ak sa poradíte s tými, komu je fotka určená. Ak si nie ste istí, radšej nič farebne neretušujte. Mohli by ste napáchať viac škody, ako úžitku.
 5. Fotku retušujte. Ak majú byť úpravy farebnosti, alebo tonality masívne, pred nimi konvertujte fotku na 16 bitovú.
 6. Fotku odovzdajte do tlače riadne označenú, aby bolo jasné, v akom farebnom priestore ju dodávate.

6 – Kde vziať profily?

Veľké štúdiá majú na to vybavenie, na domáce použitie sa však toto vybavenie kúpiť nedá. V desiatkach tisíc sa pohybujú aj tie najlacnejšie riešenia.

Ak vám vážne záleží na tom, mať kvalitu, objednajte si nejakú firmu, ktorá vám zariadenia skalibruje. Nie je to lacné.

Momentálne neviem, kto to na Slovensku robí…

Z toho vyplýva, že profily budeme hľadať na internete. Veľmi často márne. Profil sa totiž vyznačuje práve svojou jedinečnosťou a viazanosťou na konkrétny výrobok. (Váš monitor, nie hocijaký monitor rovnakej značky.)

Začnite u výrobcu. Pýtajte sa, či nedodáva ICC profily k svojím zariadeniam. K lepším tlačiarňam, či monitorom profily nájdete. Nie sú síce namerané presne pre váš kus, ale často sa pomocou nich dostanete do veľkej blízkosti k správnym farbám.

Ak výrobca profily nemá, skúšajte hľadať po diskusných skupinách, či niekto náhodou profil k rovnakému zariadeniu, ako je práve vaše, nezverejnil. Napríklad pre Olympus C-5050 sa dá nájsť ICC profil, ktorý podáva celkom zaujímavé výsledky aj u iných fotoaparátov tejto značky. (Testovacie fotky som vyrábal práve s týmto profilom, len iným fotoaparátom.)

Viac profilov k niektorým digitálnym fotoaparátom nájdete na stránke www.popphoto.com

Znovu zdôrazňujem: Profil, ktorý nie je vyrobený na mieru pre vaše zariadenie a podmienky môže viesť k PODSTATNÉMU zhoršeniu farieb a celkovej kvality fotky.

Preto cudzie a neznáme profily používajte vždy veľmi uvážlivo. Ak vedú k zlepšeniu, je to fajn. Ak ste si nie istí… Veď viete.

7 – Nezobraziteľné farby

Ostatne iste už tušíte, že sa nedajú zobraziť všetky farby skutočného sveta na – papieri.

Na papieri napríklad nezobrazíte neónové svetlo svietiaceho reklamného pútača.

Nezobrazíte sýtu a jasnú svietivú modrú, aká sa dá zobraziť na monitore počítača.

A naopak – na monitore počítača zas nezobrazíte niektoré odtiene žltej, oranžovej, či belasej.

Nedá sa s tým nič robiť, iba o tom potichu vedieť.

Farebné profily sa snažia tento problém riešiť. Ak sa budete pokúšať fotku s nádhernými farbami dať do časopisu, správa farieb vám umožní vidieť ju tak, ako bude vyzerať vytlačená.

Horné farby sú farby, ktoré sú na obrazovke krásne a jasné. Ak ich ale vytlačíte v časopise, zistíte, že z vašich sýtych farieb sú odrazu celkom iné farby, než ste čakali.

Práve vďaka správe farieb budete už na monitore vidieť, ako obrázok naozaj dopadne.

8 – Konverzia a priradenie profilov

ICC profil vstupného zariadenia je možné fotke priradiť, alebo ju do tohto profilu konvertovať. Aký je medzi nimi rozdiel?

Priradenie profilu

Priradením profilu spôsobíte, že fotka sa zobrazí v takej farebnosti, akú určuje priradený profil. S dátami tej fotky sa však nič nestane, zostane to tá istá séria čísiel. Priradenie profilu nemení dáta fotky.

Konverzia do profilu

Niekedy sa hodí, aby fotka bola uložená napríklad v sRGB priestore. Alebo v nejakom inom. V takej situácii sa dá siahnuť po konverzii. Konverziou sa zmenia dáta fotky tak, aby v určenom farebnom priestore vyzerali rovnako, ako keby mala fotka priradený profil.

Konverzia teda mení dáta a mali by ste sa jej vyhýbať. Ak nie je nutná, nekonvertujte. Ak konvertovať musíte, konvertujte len raz. Každá konverzia totiž môže priniesť straty v kvalite.

Príklad významu konverzie:

Idete umiestniť fotku na internet, ale je to fotka s profilom vášho fotoaparátu. Internetové prehliadače však fotky nezobrazujú s ohľadom na nejaké profily. (Nehovoriac o tom, že profil by zbytočne zväčšil objem dát.)

Preto predtým, než fotku skomprimujete, skonvertujete ju do priestoru sRGB.

GretagMacbeth Color Checker

Rozhodol som sa investovať do terča, ktorý umožní lepšie posúdenie fotografií a predovšetkým ich budete môcť porovnať s fotografiami zo zahraničných serverov, kde tento terč tiež používajú.

Terč sa skladá z 24 polí.

Polia prvých dvoch radov odhora tvoria farby, s akými sa na fotografiách bežne stretávame, farba tmavej a svetlej pleti, farba oblohy, listová zeleň a ďalšie. Ďalších 6 sú základné farby RGB a CMY. Spodných 6 tvorí sivú škálu.

Pri interpretácii farieb tohto terča však narazíme hneď na niekoľko problémov, z ktorých niektoré nie sú na internete vôbec riešiteľné. Napríklad farba Cyan (belasá, posledný terčík v treťom rade) sa vo farebnom priestore sRGB nedá zobraziť. Tento farebný priestor sa používa pre zobrazenie interetových fotiek… Správne by tá farba mala byť o niečo tmavšia, než ju vidíte.

Ani s korektným zobrazením ostatných farieb to nie je ľahké.

Terč sa nachádza na fotke v určitom prostredí. Biela farba na terči nie je spravidla najsvetlejším miestom na fotke. Rovnako čierny terčík nepredstavuje úplnú tmu. Preto je neľahké presne interpretovať, ako majú farby tohto terča vyzerať.

Napríklad takéto hodnoty dal k dispozícii výrobca terča, sú však skreslené, pretože sú vyrátané z teoretického predpokladu, že čierny terč je úplne čierny a biely je na hranici prepálenia. Aj preto je sivá škála deformovaná, najsvetlejší sivý terč je takmer biely. Preto sa interpretácia výrobcu na porovnávanie použiť nedá. (Myslím, že ani na nič iné…)

Siahnem preto ku interpretácii získanej z interpretácie pomocou nástroja ColorLab firmy GretagMacbeth, ktorá je podstatne bližšia reálnym farbám, aj keď určite nie je celkom dokonalá.

Farby by po nafotení v ideálnom prípade (ktorý asi tak skoro nenastane) mali vyzerať takto.

Pre zaujímavosť sa teraz môžeme ešte pozrieť aj na to, ako sa tento terč využíva inak, než len pri testovaní.

Je to zostava farieb, pomocou ktorej sa napríklad v reprodukčnej fotografii dá zaistiť správne zobrazenie farieb. Existujú programy, ktoré dokážu z fotografie, na ktorej je tento terč odfotený, vytvoriť farebne presný obrázok. Ak totiž fotoaparát odfotí fotku nesprávne – napríklad trochu dožlta a tmavšie, aspoň farby terča sú známe. Stačí dosiahnuť správne zobrazenie farieb terča a ihneď budú v poriadku aj všetky ostatné. 

Príklad. Odfotil som sa v umelom svetle. Manuálne nastavenie bielej je síce takmer presné ale…

…ale fotka – akokoľvek sa javí farebne v poriadku – v skutočnosti nie je farebne verná. Je dobrá z pohľadu toho, čo vypustil fotoaparát, ale farby na scéne vyzerali predsa len trochu inak. Samozrejme, v rodinnej fotografii by takýto výsledok bohato stačil, ale ak by sme chceli reprodukovať aj verné farby, museli by sme ísť ďalej. Po „prefúknutí“ tejto fotky kalibračným systémom získame takýto obrázok:

Najmarkantnejšie zmeny sú v oblasti červenej farby – teraz má tričko správny odtieň. Navyše sa zmenila gradácia fotografie – tmavé objekty sú teraz svetlejšie.

A poďme na ťažší oriešok.

Ako základ použijem fotku snímanú v umelom svetle, ale bez manuálne nastavenej bielej. Fotoaparát nenastavil presné farby a obraz má žltočervený nádych. Čo s tým?

Dá sa použiť funkcia Auto Levels alebo Auto Colors, ktorá odstráni nádych. Ale farby nie sú celkom verné. Na domáce použitie či fotky z dovolenky je to dostatočné.

Po prekalibrovaní pôvodného záberu získame také farby, ako by zhruba mali vyzerať. Vzhľadom na to, že červený závoj na fotke znamenal aj mierne rozladenie kanálov a podexpozíciu, v tmavých miestach je fotka trochu „rozhasená“. Z poškodeného vstupu sa však nedá získať poriadny výstup…

Príkladom programu, ktorý dokáže z farebného terča GretagMacbeth ColorChecker vytvoriť takto kalibrovanú fotografiu je filter od firmy Pictographics a volá sa InCamera.

Viac informácií o profilácii digitálnych fotoaparátov už nájdete v samostatnom článku.

Komentáre k článku: Správa farieb

 1. maja7922 2. januára 2009

  Ja som tu dnes 1krat a moc ma to tu zaujalo.Tak tu budem asi častejšie.Su tu fakt dobre napady a poučenia.A neviem či tu najdem aj ako davat fotky do ramčekov.ale snad ano len to musim hladať.

Pridajte komentár: