Archivácia digitálnych súborov

Ako podrobne treba fotky popísať?

Neexistuje jediná možná odpoveď.

 • Niekomu vyhovuje prosté vlastnenie fotiek a nepotrebuje žiadne popisky, žiadne poznámky. Ostatne aj klasické papierové fotky máme často na nejakej kope, nepopísané, možno kde – tu z druhej strany fotky s obrázkom pri mori nápis “naša dovolenka”.
 • Aspoň minimálny popis je však veľmi užitočný. Pomôže v orientácii, keď budete hľadať nejakú fotku. Nebude to pohodlné, ale býva to rýchlejšie, ako sa brodiť tisíckami neoznačených súborov takmer naslepo.
 • Pre ľudí schopných pedantne si fotky zakaždým popísať prichádza do úvahy podrobný popis archívu. Medze sa nekladú. Odporúčam v popise uchovať podrobnosti typu kto je na fotkách, kde, kedy, prípadne aj prečo sa to fotilo. Pre niekoho môže mať význam aj záznam o podmienkach pri fotografovaní. V žiadnom prípade nesmie chýbať zaradenie do kategórií kľúčových slov, napríklad rodinné, pracovné, test, umelecké…

Niekde medzi týmito tromi extrémami sa môžeme pohybovať a každý si zvolí vhodný kompromis.

Kde a ako zanášať poznámky?

Na archiváciu digitálnych fotiek sa dajú zohnať desiatky rôznych programov, ktoré dokážu vyrábať “albumy”, umožňujú triediť či vyrábať sekvencie obrázkov na internet..

Som proti používaniu týchto programov.

Každý, kto pracuje s fotkami, nájde si časom taký spôsob archivácie, ktorý je na konkrétnych programoch nezávislý.

Dôvod je celkom prostý – vývoj. Vývoj programov aj operačných systémov ide stále ďalej a po niekoľkých rokoch sa mnohé programy nedajú použiť. Stačí málo – zmena operačného systému.

Stačí aby ste chceli prejsť z platformy Windows na Linux, alebo Mac a máte problém. Fotky uvidíte všade, ale popisky uväznené v konkrétnom programe sa stanú nepoužiteľnými.

A nemusí to byť hneď prechod na inú platformu – niektoré programy pracujú len na starších Windows a na nových nefungujú. V tej chvíli máte zbytočné popisky a stratený čas, ktorý ste do popisovania fotiek investovali. A kedy nastane “tá chvíľa”? To nikto nevie, ale o 10 rokov určite nebudete pracovať s Windows XP. (Skúste si dnes nainštalovať Windows 3.1 na dnešný počítač… Ešte v roku 1994 bol rozširený.)

Vývoj programov ide tiež dopredu a za mnohé treba platiť. Ak si v niektorom z nich vyrobíte popisky, časom vás to môže donútiť znova investovať do vyššej verzie, ak chcete s programom pracovať napríklad vo vyššej verzii operačného systému.

Čas, ktorý by ste venovali učeniu sa práci s programom, venujte radšej znalosti práce so súbormi – je to pomerne jednoduché a nebudete závislí na konkrétnom programe.

Zápis do programov na to určených je nebezpečný!

Zdá sa vám toto tvrdenie absurdné? Obhájim:

Dáta popisujúce fotografiu si mnohé programy ukladajú do špeciálnych databázových súborov. Tieto súbory sú uložené inde, než máte fotky. Väčšina používateľov o existencii týchto súborov ani nevie. Veľmi rýchlo potom môžu naraziť na niekoľko veľmi nepríjemných problémov:

 • Máte podrobne popísanú fotografiu a pošlete ju niekomu majlom. A hľa – popisky niet! Popisku vidíte len vy, kým pracujete v danom programe. Ten ju síce na vašom počítači priradí k správnej fotke, popiska však nie je súčasťou fotky.
 • Veľkú a precízne popísanú zbierku fotiek si vypálite na CD. Neskôr preinštalujete počítač a pozriete si svoje fotky. Všetky popisky sú preč. Zdúpniete od hrôzy. A dúpnenie je na mieste. Ak máte vlasy, môžete si ich začať vytrhávať. Pri zálohovaní fotiek človek často zabudne zálohovať aj akýsi nenápadný súbor, ktorý si program uložil ktovie kam a ktovie pod akým názvom.
 • Upratujete trochu na disku, presúvate dáta a aj fotky. Keď ste s tým hotoví zistíte, že program na správu fotiek proste nemá rád, ak sa s fotkami manipuluje bez jeho “vedomia”. Ak fotky presúvate priamo z operačného systému, pre program sa stávajú celkom novými fotkami. A popisy sú v… …v… …veď viete, kde.

Tieto tri problémy sú najčastejšie.

Ako teda fotky popísať?

EXIF

Fotka môže obsahovať textové dáta. Je to normalizované miesto nielen pre umiestnenie kľúčových slov, ale aj popisu. Ak chcete pracovať s popiskami, asi jediné vhodné miesto je mať ich priamo v súboroch a to ako EXIF dáta.

Ak chcete túto činnosť automatizovať, zvoľte si program, ktorý všetky zápisy vykonáva výhradne v oblasti EXIF a nevyužíva žiadnu internú databázu. Ak totiž také fotky presuniete na iný počítač, podobným programom tieto dáta z fotiek “vylúpnete” vždy znova.

Vo Windows XP je to jednoduché – pravé ucho myši nad fotku, stlačiť a vybrať menu vlastnosti. Tu je možné vykonať zápis, ktorý sa zapíše priamo do súboru s fotkou. To už je o niečo zaujímavejšie – ak ho pošlete niekomu majlom, je veľmi pravdepodobné, že sa k zápisu dostane. Žiaľ priamo vo Windows nepopíšete hromadne všetkých 200 obrázkov z výletu… Treba pekne po jednej – ale to sa málokomu chce.

Pre pravidelnú prácu s EXIF dátami si musíte nájsť nejaký program.

Dá sa predpokladať, že tento zápis z Windows bude čitateľný aj o viac rokov, otázka však znie, či je aj pohodlné mať v každej fotke aj text. Vyhľadávanie však môže byť bez vhodného programu neoperatívne.

Nevýhodou EXIF zápisu je fakt, že neskúsený používateľ počítača sa k týmto údajom vôbec nemusí dostať…

Stará dobrá databáza

Ak chcete naozaj podrobný popis, asi najbezpečnejšie bude riešiť archiváciu s využitím niektorého databázového programu a očíslovaných obrázkov.

Databázové dáta sa spravidla dajú ľahko preniesť (alebo exportovať) z programu do programu a ak archivujete fotky s číselným názvom, vyhľadávanie bude pomerne prehľadné.

Vyrobiť si takú databázu (napríklad v Exceli) je síce ľahké, rozhodne však neposkytne ten komfort, ako špecializované programy na správu fotiek.

Pri tvorbe popisiek však myslite 10 až 20 rokov dopredu.

Databázový súbor otvoríte určite, nejaký starý program asi ťažko.

Starý dobrý text

Obdobou databázy je tvorba popisiek do textových súborov. Či už v každom adresári so sériou fotiek jeden textový súbor, alebo v jednom dokumente popisky všetkých akcií.

Čitateľnosť takého textového súboru je v podstate na 100% istá aj o 10 či viac rokov.

Ideálny formát je čistý, neformátovaný text, ako vzniká v programoch Notepad (Poznámky). Pomerne bezpečné je však aj použitie programu Word. Je svetovým štandardom a určite bude podporovaný ešte veľmi dlho. Nevoľte málo známe a málo rozšírené editory, ktoré ukladajú text v nejakom špeciálnom tvare.

Ako zjednodušiť popis súborov?

Jednou z možností, ako popísať fotky je aj názov súboru.

Nevýhodou je, že názov nesmie mať viac, ako zopár desiatok znakov. Aj keď Windows povolí, ako názov aj dlhý text, na CD sa dá vypáliť tuším len 64 znakov. Použitie diakritických znamienok v názvoch súborov nie je dobrým nápadom – nie všade taký súbor otvoríte.

Preto názov súboru, ako nosič podrobnej informácie o fotke nie je veľmi vhodný.

Dá sa však použiť na telegrafickú informáciu, napríklad dátum a popis udalosti dvoma – troma slovami. Tak popísaná fot
ka je oveľa lepšie pripravená do budúcnosti, ako fotka s názvom PIC000223.JPG.

Na automatickú tvorbu takýchto názvov môžete využiť napríklad program Date2name.

Keby bolo viac času…

V praxi však väčšina z nás nebude fotky popisovať takmer vôbec. Preto je dobré myslieť na to už pri systéme, ako spracovávate svoje fotky. Môžete ich popísať aspoň symbolicky.

Používam a odporúčam takýto postup:

Všetko, čo nafotíte, si vypáľte. Buď ihneď, alebo si fotky ukladajte do adresára, ktorý vypálite, keď bude dostatok dát na zaplnenie disku.

Odporúčam: páľte aj nevydarené obrázky! Cédečká sú lacné.

Po čase môžete zmeniť svoj názor na kvalitu fotiek, alebo sa nečakane stane cennou aj zlá fotka. (Záber izby z ktorej ste sa presťahovali, alebo úmrtie niekoho zo zúčastnených…)

Ideálne je páliť všetko hneď dvojmo na dve médiá dvoch rôznych značiek a každú kópiu mať v inej budove, napríklad jednu u rodičov a jednu doma. Ak by sa niečo stalo, nech neprídete o obrázky.

Adresáre s fotkami z každej „akcie“ pomenujte. Názov nech začína vždy dátumom a pokračuje krátkym popisom. Dátum odporúčam voliť v tvare

ROK MESIAC DEŇ

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Lepšie sa to triedi, rýchlo nájdete fotky z určitého obdobia. Odporúčam na každé CD napísať nielen, že sú na ňom fotky, ale hlavne dátumy, kedy boli fotené. Spravidla stačí od – do. Ak máte viac CD s fotkami, býva praktické, ak sú číslované.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Niekedy je fajn nejakou tenkou fixkou zapísať aj mimoriadne akcie, ktoré ste fotili – časom vám to uľahčí hľadanie.

Takýmto spôsobom však vznikne batéria obrovského množstva fotiek a nie je čas prezerať si ich. Ostatne je to netriedený, surový archív.

Preto si každú „akciu“ hneď po nafotení prezrite a fotky, ktoré sú najvydarenejšie, skopírujte (nie presuňte) do adresára s primeraným názvom.

Tak vám vznikne skupina adresárov len s vydarenými fotkami, triedená podľa tém. Napríklad rodina, zvieratá, výlety, kamaráti a podobne. Takto organizovaný „album“ má aj tú výhodu, že sa dá ľahko ukázať návšteve a sú v ňom len vydarené fotky.

Tieto vytriedené fotky tiež vypáľte.

Napríklad ja fotky vo výberovom adresári nepopisujem. Proste v priečinku rodinných fotiek sú húfy rodinných obrázkov bez popisiek.

Ak by sa neskôr ukázalo, že treba predsa len presnejšie zistiť, o akú „akciu“ išlo, alebo sa niečo stalo a treba z nej všetky obrázky, ľahko ich nájdete v archíve napríklad podľa dátumu, ktorý je skrytou súčasťou každej digitálnej fotky.

A ešte to ide aj inými spôsobmi…

Samozrejme, zďaleka som nevyčerpal všetky možnosti. Možno vy používate program, ktorý sa vám osvedčil, alebo máte osvedčený spôsob archivácie.

Podeľte sa, prosím, s nami o vaše tipy, ako na túto – naozaj dôležitú vec idete vy. Možno práve váš spôsob spracovania fotiek bude čitateľom vyhovovať viac, ako ten, ktorý som popísal ja.

 

Komentáre k článku: Archivácia digitálnych súborov

 1. shinobi 22. apríla 2004

  s vacsinou tvrdeni v clanku suhlasim :-)
  co sa tyka programov pre tvorbu albumov, niekedy byvaju vyhodne, ak nikto komu chceme ukazat fotky na cdcku nema ziaden rozumny prehliadac obrazkov (aj taki sa najdu). Spravne autor clanku poukazal na problemy pri prechodoch medzi roznymi OS atd. Tento problem podla mna vyriesili niektore naozaj kvalitne urobene softy urobene v jave.
  Palenie na CD – osobne palim 1x alebo 2x original pre zalohovanie, kde to triedim adresarmi ako uvadza autor (poznamka: Nepouzivajte diakritiku a medzery v nazvoch adresarov alebo suborov! urobi to len sarapatu) a dalsie cd s pripadnymi upravami (retus, orezanie,efekt…), rozdelenim na public a private a niekedy aj s urobenym albumom pre jednoduche predvedenie.
  NAjvecsou nevyhodou byva lahke poskodenie medii ako su CD, DVD atd. Kazde sa casom poskodi! (nie moze poskodit, ale poskodi). Preto je dobre obcas po urcitom case zazalohovat aj CD nanovo na nove medium. (kvalita media je v tzv. ATIP informaciach CD, niektore softy to dokazu vytiahnut, investujte do A+ kvality, oplati sa)

 2. Jano 22. apríla 2004

  Ja uz tiez dlho hladam vhodny sposob archivacie a stale ho nemam vyrieseny. Zatial vyuzivam Adobe Photoshop Album a funkcne som (az na male vynimky)spokojny, ale faktom je, ze hocijaka zmena (zmena pocitaca, zmena OS) bude fakt znamenat problemy.
  V mojom pripade (a asi aj v pripade mnohych dalsich ludi) sa stretava niekolko poziadaviek:
  – fotim vela v RAW a tak chcem nacitanie a zobrazenie RAW),
  – vacsinou potrebujem fotky katalogizovat podla niekolkych kriterii (klucovych slov, asi 30) a este ich aj opisat (teda co je na nej)
  – no a nakoniec potrebujem fotky ukladat na CD, ale mat stale dostupne ich nahlady a udaje o nich.

  Zatial som neprisiel na to, ako sa da tato trojica poziadaviek zlucit do jedneho riesenia, zalozeneho iba na vyuzivani OS… kazda rada dobra… konkretne:
  – Windows vedia zobrazit nahlady – ale nie RAW.
  – neviem o tom, ze by windows vedeli katalogizovat, teda priradit klucove slova a potom podla nich vyhladavat… aj ked si viem predstavit ze by to slo nejako cez exif
  – Nejakym programikom sa da a vzdy bude dat zapisovat do exifu, ale RAW (aspon ORF z Oly5050) nema exif… sice aj to viem osetrit (z kazdeho RAW si spravim jednoduchu vhodne oznacenu kopiu v JPG a pracujem s jej exifom), ale je to dost nepohodlne;
  – no a nad to vsetko neviem o tom, ze by windows vedeli pracovat off-line s fotkami (resp. s ich nahladmi), ktore su napalene na CD a z disku zmazane…

  Ale je fakt, ze robim s Windows ME a keby XP take veci vedeli, tak by som snad na ne konecne presiel..?

 3. velo 22. apríla 2004

  No ja ukladám fotky do jednotlivých vytvorených zložiek napr.:Split 030801-18,Bratislava030402-040218,Vysoke Tatry 030716 atď.Keď mám dáta cca700MB napálim to na cd s malým prehliadačom(tuším Player2.5-tak si to môže prezrieť aj ten čo netuší že najaké prehliadače existujú?!)Obálku si urobím v tex.editore a napíšem tam tie isté info tzn.názov+dátum.Takto prezriem len tak v ruke zopár CD a hneď viem kde mám čo hľadať.

 4. Miro Veselý 22. apríla 2004

  Jano: XP vedia to, čo je na obrázku v článku. Možno to dokážu aj ME, ak nie skúste stiahnuť všetky záplaty, možno to pomôže. Neviem, nerobil som s tým systémom.

  Offline prezerať CD vie ThumbsPlus, ak sa sejvne databáza, dá sa znovu otvoriť. Recenzia toho softu je tu: https://www.digi-foto.sk/softver/thumbsplus ale neviem, ako a či podporuje RAW, nevidel som najnovšiu verziu. Demo, čo som skúšal s Minoltou A1 na mňa vrčalo, že také veci otvára verzia PRO. Takže možno? Je to podľa mňa jeden z najlepších softov na fotky. Ale tá cena je hóóódne svetová :-)

  Inak keby som fotil do RAW, asi by som uvažoval o nejakých malých náhľadoch. Otrava pri výrobe, ale zídu sa.

 5. Miro Veselý 22. apríla 2004

  Śamooprava: Napísal som to príliš nekonkrétne, sorry. Demo ThumbsPlus čo som skúšal tvrdí, že PRO vie otvoriť aj RAW.

 6. maro 22. apríla 2004

  Ja pouzivam ukladanie v adresaroch s nazvom “RRMMDD_nazov-akcie”. Co sa tyka zalohovania, uz 1/2 roka sa snazim odzalohovat svojich asi 6GB fotiek, ale nejako stale na to nemam cas :-). Kedze som prave predal fotak a setrim na novy, hadam sa k tomu konecne dostanem.

  Teraz sa hram s programom FotoAlbum a ten sa mi zda byt zo vsetkych doteraz skusanych (zoner, adobe, acdsee) najlepsi.
  http://fototime.com/pages/features_fotoalbum_pro

 7. PetrM 22. apríla 2004

  Windows Me s EXIF pracovat neumí.

 8. Jano 22. apríla 2004

  Miro napisal: “XP vedia to, čo je na obrázku v článku”.
  OK, mam dve podobne otazky:
  1. su tam tie keywords (“hmyz, zabava..” atd). Je mozne v XP podla tychto keywords aj vyhladavat?
  2. su tam comments (“Pre tento fotoaparat…”atd). Je mozne v XP podla tych comments vyhladavat?

  Hmm, ale to by stale neriesilo tie off-line archivy na CD, na tie stale potrebujem nejaky externy softwer s propietarnym on-line archivom/databazou a sme tam, kde sme boli… bola by bomba, keby XP vedeli pracovat s off-line archivmi…

 9. Miro Veselý 23. apríla 2004

  Jano, teraz som to skúšal, vie podľa toho hľadať, ale je to mikrosofťácky neoperatívne. Pre väčší archív by to chcelo buď vhodný soft, napríklad ten thumbsplus, alebo číslovanie a databázu. Viem, nič pohodlné…

 10. shinobi 23. apríla 2004

  Mne osobne vyhovuje software JAlbum
  http://jalbum.net/
  napisany v Jave, portovany na skoro vsetky (bezne)pouzivane OS. Robi albumy, pracuje s exifom, urobi aj nahlady, komunikuje aj po slovensky (minimalne linuxova verzia). Potom to mozem prezerat v internetovom prehliadaci pod akymkolvek systemom.
  Samozrejme je to free software.

 11. petob 23. apríla 2004

  Tiez semtam pouzivam JAlbum. Vytvara HTML albumy a samozrejme pouziva Exif informacie. Komentare moze pouzivatel cez neho vyplnit. Kedze cely program je napisany v Jave, slovencina funguje na vsetkych platformach.

 12. spigot 24. apríla 2004

  2 shinobi: no konecne niekto kto nasiel sposob ako prehliadat fotky medziplatformovo. Pretoze vsetky vase navrhy maju malu chybicku, zmena OS vsetko kazi (ak nahodov nexcete pouzit pod linuxom wine, potom mozno:)). Dik
  Ale podla mna je aj tak najlepsie, si nechat vygenerovat html stranku s nahladami (a odkazmi na obr.), pretoze kazdy OS ma svoj prehliadac a ten zvlada standard w3c.

 13. Jano 24. apríla 2004

  To spigot:
  To je zaujimava myslienka, s tym HTML prehliadacom… ale opat to iste:chcelo by to doriesit jednu vec, co asi pre programatora nie je problem:
  – vytvorenie databazoveho rozhrania, v ktorom bude mozne ku kazdemu nahladu pridavat keywords a nejaky komentar, podla ktorych potom bude mozne tie nahlady vyhladavat

  Vsetky ostatne moje podmienky (pozri niekde v predchasdzajucich mojich prispevkoch) sa daju v takomto pripade dost jednoducho riesit…
  … ak mie niekto napisete, ze sa to linkovanie nahladov s opismi a nasledovne vyhladavanie da robit v MS Access alebo nejakom inom dostupnom dbf software, tak sa ho idem ihned naucit…:-)Da sa ocakavat, ze nech je MS aky chce, format Accessu bude vzdy podporovany, aj teraz, aj o desat rokov, aj o dvadsat.

  No a napadla ma este jedna vec – v podstate by sa mal dat cely album naprogramovat v lubovolnom DBF software, dokonca ide o pre programatora banalnu zalezitost… jedine co musi ten dbf software podporovat (co asi aj kazdy podporuje) je pripojenie obrazku k polozke databazy… kua, to stoji za premyslenie, ved je to uuuplne jednoduche…

 14. Miro Veselý 24. apríla 2004

  Jano: ak to je úplne jednodché, skús to naprogramovať, ruky ti odtrhneme. Inak náhľady sú fajn, ale nie sú tak celkom archivácoia.

 15. otep 24. apríla 2004

  v podstate archivujem podobne, len este v Irfane (moj oblubeny prehliadac obrazkov) doplnim par info – tzv. Comment, prip.IPTC info (uzitocny plugin) kde mozem zvesela popisat fsetky info. A myslim, ze tieto standardy (zapisane priamo v JPG) asi nejaky ten cas ostanu…

 16. Jano 25. apríla 2004

  To Miro:
  Nahlady by sluzili iba ako “nosice informacii” potrebnych pre katalogizaciu (keywords, comments) a sucastou informacii pripojenych k nahladu by bolo aj cislo CD, na ktorom je napaleny originalny RAW alebo JPEG.
  Skusim sa na to pozriet, ale mam este asi patstoosemdesiatsedem dolezitejsich veci, takze uvidime…:-)
  Ale mas pravdu – katalogizacia sama o sebe nie je archivacia, o ktorej je tento thread…

  To otep:
  Ja tiez pouzivam Irfan View, najma na bezne prehliadanie, na hromadne spracovanie a premenovanie a na zakladne upravy a pokusy. Som s nim navysost spokojny, je rychly a nie je zbytocne sofistikovany…

 17. Jan Viper 26. apríla 2004

  A co hovorite na Zoner Media 6? Ten by mal zapisovat len do exif.

 18. Jano 26. apríla 2004

  Zoner je fajn, avsak ma vsetky tu uz spominane nevyhody propietarnych softverov (t.j. nevieme, ci tu bude za 5-10 rokov a viaze sa na jednu instalaciu a tak ak na nom zalozime archiv, tak mozeme pri zmene OS, pocitaca alebo v priebehu rokov ostat iba s hrbou napalenych cedeciek bez prehladu, co je kde) a okrem toho Zoner necita RAW a podla komunikacie s autormi v decembri 03 to ani neplanuju.

 19. :-) 3. mája 2004

  Pridam par posrehov s pracou s tymto typom programov:
  ACDSee 6:
  zatial moj favorit na katalogovanie, ma dobre zvladnute zaradovanie do kategorii – 1 obrazok do viacerych, funguje tam system nadradenych skupin, zobrazenie obrazkov vo viacerych kategorich podla vyberu.
  Vyhladavanie podla vsetkych vlastnosti exif, databazovych vlastnosti, vlastnosti suboru.
  Na upravy EXIF dost blby, IPTC nepodporuje (aspon som to nenasiel), nejaky plugin by sa mozno nasiel. Zvlada offline CDROM, no nie export na nich, takze najprv napalit a az potom katalogizovat :-( Tvrdosijne zobrazuje v okne vlastnosti 12hodinovy format (bez AM, PM, takze fotka vytvorena v juli o 7.10 mi absolutne nepovie, ci bola fotena rano alebo vecer. Nemoznost nastavenia kvality nahladov (vo verzii 5 boli aspon 3 urovne). Skusobne zaradenie 10000 obrazkov do databazy – 75 MB velky adresar. Vytvara mnozstvo suborov v jednom adresari, ktore tvoria databazu. Nemoznost exportu (vo verzii 5 bol mozny a Zoner Media Explorer 6 to vie nacitat).
  Treba na neho hoooodne velky monitor, ma zbytocne XP stylove ikony a siroke listy.
  V databaze nikdy neviete, co tam presne je – prezeral som si obrazky stiahnute z webu a nacitali sa mi do databazy, a pri vyhladavani sa zobrazovali medzi rodinnymi fotkami :-(
  Odstranenie z databazy je mozne len s celym adresarom – tak tomuto vobec nerozumiem.
  Chyba moznost zobrazenia nahladov spolu s detailami :-(
  Nemoznost vyberu zobrazenych poloziek EXIF.

  Zoner Media Explorer 6:
  Zaujimavy program. Podpora EXIF a IPTC, bohuzial podla nich sa neda vyhladavat. Obcas sa stava, ze zle zapise exif a ten sa v inych programoch zobrazuje inak.
  Zvlada zakladne upravy s obrazkami (najme resize je dost dobre urobene – pre mna pouzitelna funkcia). Album medii pracuje s offline CDROM, umoznuje nastavenie kvality nahladov a ich velkost. Pri standartnom nastaveni mi 2000 obrazkov na CD zabralo v databaze asi 30MB.Ako prehliadac si ale viem predstavit aj nieco lepsie.
  Umoznuje vypalovanie na CD.
  Triedenie do albumov funguje na zaklade klasickych windows adresarov, v ktorych su odkazy na subory, takze na zobrazenie aj vnorenych adresarov zabudnite, pokial si rucne nenahadzete odkazy aj do nadradenych adresarov. Pri 10000 obrazkoch a ak ma niekto na FAT-ke napriklad iba 8kB clustre, tak mi to dava cca 80MB odkazov za predpokladu, ze 1 obrazok je iba v jednom albume, nehovoriac o divocine, ak ma niekto na 160GB disku 32kB clustre, aka je tam fragmentacia.

  Photoimage Digital:
  sprava sa ako profesionalny soft, mate uplne jasno v tom, co v databaze je. V pro verzii je k dispozicii uzivatelsky index, do ktoreho si mozete nadefinovat cokolvek.
  Pracuje na Borland databaze, takze snad sa da pouzit aj v inom SW.
  Na moj vkus strasne pomaly nacitava obrazky – 100 obrazkov v jednom adresari 1600×1200 a pocitac bol na minutu vyradeny.(2 GHz Athlon s 256MB RAM).
  Nacitavat skusobnych 10000 obrazkov som ani neskusal. Adresarova struktura albumu nepodporuje zobrazovanie aj vnorenych albumov. Neda sa oklamat ani nasobnym zaradovanim, nakolko sa v databaze zduplikuje obrazok a su k nemu ine udaje – z tohto dovodu pre mna absolutne nepouzitelny. Perfektna podpora exportu na CD, takze ak si vystacite s klucovymi slovami a nevadi troska pomalsie nacitavanie, tak odporucam.

  ThumbsPlus 6:
  Sikovny program s mnozstvom funkcii, podpora nielen offline CDROM ale aj HDD a sietovych jednotiek. Pracuje s vlastnym databazovym formatom, alebo MS Acess – ktory tu snad este nejake to desatrocie bude. Volba velkosti a kvality nahladov. Pri defaultnom rozliseni nahladov a 50% jpeg kompresii 10000 obrazkov dostal do suboru velkeho 40 MB. Farebne schemy ulahcujuce zobrazenie, kde mate adresare s obrazkami, no ked pouzivate iba jeden hlavny a v nom podadresare, tak zbytocne. Staci zle nakliknut na nespravny (napriklad nejaky systemovy) adresar a bum, nahlady z neho su zaraz v databaze.
  Vyborna funkcia VYHLADAVANIA DUPLIKATOV. Ine programy pracuju iba s obrazkami a vyhodia maximalne obrazok s rovnakym obsahom, hoci nema rovnaky nazov. ThumbsPlus porovnava nacitane nahlady a podla nastavitelneho percenta podobnosti zobrazi vysledok. Vynikajuca vec, lebo staci hoci len zmena EXIF a ine programy duplikat nenajdu. Galerie (albumy) znova nepodporuju vnorene polozky, paradoxne neviem obrazok z kategorie ani odstranit (neskusal som nejako usilovne). Moznost vynikajuceho nastavenia poloziek, ktore sa budu zobrazovat ako informacia o obrazku spolu s farebnou schemou. Plna podpora EXIF, IPTC/NAA, bohuzial sa podla nich neda vyhladavat. Moznost nadefinovania uzivatelskych poli do databazy.

  Fototime photoalbum:
  Kvalitne sa tvariaci program, primarne orientovany na tvorbu albumu na HDD alebo webe. export na CD mozny, no prednastavena a nemenitelna funkcia pri kliknuti je obnova suboru zo zalohy a nie jeho zobrazenie.
  Nepodporuje vnorene albumy, prezerac je hrozne pomaly – pri fotografii 3000×2800 sa proste zasekol a nic, cca 2800×2000 nacitava asi 5 sekund. Vidi EXIF, no nie vsetky polia su viditelne. Vyborne sa v nom nastavuju datumy na skenovanych fotografiach, kedy staci zadat napriklad iba mesiac a rok a zvysok nastavi v exif automaticky napriklad na 1. v mesiaci o 0:00. Tieto ciastkove casy si pameta a ak budete chciet zobrazit obrazok vytvoreny 1., zobrazi iba tie, ktorym ste to urcili rucne, ze su z prveho. Casova osa je dobre zvladnuta vratane statistiky poctu obrazkov z daneho casu, no ak mate fotky za 10 rokov tak sa vam sice lista na 19″ monitor vojde, no klikat na presny mesiac bude chciet troska presnosti pri praci s mysou, lebo na monitore bude v liste svietit 120 stlpcov!
  Skusobne zaradenie 10000 obrazkov trvalo skoro 10 minut (ale kedy inokedy take nieco robite… ), no vysledna hruba databaza iba s nahladmi mala 200MB!, takze pripravit velku RAM. Spustenie programu bolo teda primerane tomu pomale.

  Adobe Photoalbum 2.0:
  K dispozicii je na webe iba osekana demo verzia, ktora o funkciach programu vela nepovie. Iste ale je, ze pridavanie do albumov, ktore su prezentovane obrazkami (takze ako ikonu albumu babicka si mozte dat babicku) je dost narocne na velkost monitora a jeho rozlisenie.

  Budem velmi vdacny, ak mi date navrhy na ine SW z oblasti katalogizacie fotografii, pripadne svoje postrehy, ci pripomienky k tomu, co som napisal.

 20. Radulo 1. júla 2004

  Ahojte,
  Vdaka za skvely web.
  Tu je moj sposob archivacie fotiek:
  Na HDD mam adresar “Pictures”. Po navrate z kazdej akcie si v nom vytvorim podadresar s nazvom a datumom tej akcie (napr.: “Bezovec-25-27.6.04”) a v tomto adresari dalsie dva podadresare (“original” a “upravene”). Do “original” skopirujem z fotaku vsetky fotky a premenujem ich (napr.: “Bezovec01” az “Bezovec38”). To iste urobim aj do adresara “upravene” a tento adresar pouzivam na pokusy a upravy fotiek. Do adresara “original” nezasahujem-mam istotu nestratenia a neznicenia fotiek. Ked sa mi adresar “Pictures” zaplni na 700 mb, napalim to na kvalitne CD a idem odznova.

  Tolko z mojej strany. Majte sa.

 21. vlado 4. augusta 2004

  je to celkom dobre, no chyba mi rada ako archivovat a to dlhodobo (viac ako 10 rokov) fotky. Pokial viem, zivotnost CD je prave okolo 10 rokov. Ja skusam zatial tento sposob: pouzivam CD-RW a po case prepalujem zaznam (po 5 rokoch ?)
  Ahoj

 22. Miro Veselý 5. augusta 2004

  vlado: to by zaujímalo aj mňa :-)

 23. ivan 20. októbra 2004

  Data jako keywords ap., ktera zaznamenavaji win xp se nejspise do exifu nezaznamenavaji, protoze je lze ulozit pro jakykoli soubor. Ukladani dat o fotkach sem ma tedy asi vsechny nevyhody pouziti programovvych fotoalb. Data jsou ulozena nezamo kde a s nejasnou kontinuitou do budoucna.
  Viz napr. http://www.zoner.com/support/faq-exif-zme5.asp
  The reason is that the Windows XP Properties dialog stores this information in its own special fields that are NOT a part of EXIF. Furthermore, the dialog does not even load in EXIF data properly, and thus damages/discards many pieces of data.
  nebo diskusi “Subject: Exif and Windows XP”(nevim jak moc je odkaz dlouhodobe platny) http://groups.google.com/groups?hl=en&lr=&threadm=cd3e41f0.0211241108.35ed0ea1%40posting.google.com&rnum=1&prev=/groups%3Fq%3Dexif%2520xp%2520windows%2520keywords%26num%3D100%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DN%26tab%3Dwg

 24. ivan 20. októbra 2004

  Pokud jsem v popisu exif neco neprehledl. Obsahuje pro ulozeni uzivatelskych informaci pouze polozku UserComment.
  Viz http://www.fifi.org/doc/jhead/exif-e.html.

 25. pvav 7. decembra 2004

  Davam do pozornosti program Exifer (http://www.exifer.friedemann.info/) – vie hromadne menit Exif a IPTC data (aj pomomocou templatov), generovat thumbnaily, exportovat exif do csv, …

 26. owwi 14. januára 2005

  pouzivate niekto IPTC?? bo zapisat udaje k tomu vie aj irfan aj ZME, ale pomocou akeho programu vyhladavate fotky podla keywords?? bo pokial som to neprehliadol tak ani jeden to nevie:/

 27. owwi 15. januára 2005

  update;) takze som to prehliadol, ZME to vie..

 28. Jochod 23. mája 2010

  Ako odstrániť nepotrebnýchz súborov z webového albumu ? Prosím poraďte – dík …Jochod

 29. dedostano 1. decembra 2010

  Omylom som vymazal z pamäťovej karty v Olympuse mju840 fotografie po spätnom nahraní na kartu sa mi nechcú zobaziť iba vypíše žiadne foto poraďte mi prosím či sa to dá spraviť a ako.Vďaka za radu dedostano.

 30. Miro Veselý 1. decembra 2010

  dedostano digitálne fotky vo fotoaparáte často majú ešte nejaký skrytý súbor, ktorý obsahuje len poznámky fotoaparátu. ak to nerieši návod na použitie tak neviem poradiť, či sa dajú nejako zas zobraziť. hlavne že tie fotky máte v počítači.

 31. Milan 22. decembra 2011

  Zdar,
  ja zalohujem tak ze som kupil externy 1TB disk(nie len na foto). Fotky mam tak sucasne v jednom adresari u seba na PC, na externom disku(pripajam len niekedy) a cez wifi synchronizujem este aj na priatelkin notas kde je zozdielany adresar a rovnaka kopia fotiek. S dvd mam zlu skusenost. Na synchronizaciu som si naprogramoval vlastnu aplikaciu ktora kontroluje co na ktorom mediu chyba a kopiruje.Tj netreba mat vzdy vsetky adresare online. Programom priamo rotujem jpeg(bezstratovo+zachovany exif).V pripade mazania sa presuva do kosa na ploche(som paranoidny :). Program mam v EN a SK. Program vie skontrolovat poskodenie/zmenu suboru v jednom z adresarov.

  tu je link ako to asi vyzera ked mi to bezi (snad link bude fungovat)
  http://i43.tinypic.com/kxdls.png

  Nefotim nejak vela takze disky mi stacia. Ak niekto foti vela tak neviem, asi viac extern diskov(podla mna lepsie a nie moc drahsie ako dvd spodob). Program len sychronizuje subory a detekuje zmeny vnich takze prechod na novy system, je nepodstatny lebo o ziadne data nepridem.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: