Hromadné spracovanie fotiek

V poslednom čase sa ma čoraz viac ľudí začalo pýtať, ako spraviť nejakú banálnu operáciu, ale naraz so všetkými fotografiami. Najskôr som sa chystal, že sa tak jednoduchej otázke len zasmejem a odkážem neborákov na Help, alebo na manuál. Ale vzápätí som si spomenul, ako som sám zápasil s rovnakým problémom – prvé recenzie fotoaparátov som tiež na internet zmenšoval pekne po jednej, ručne. Nechcelo sa mi skúmať, ako tie akcie vlastne fungujú. Až potom som sa naučil pracovať s nástrojom Akcie, ktorý má síce celkom prosté ovládanie, ale aspoň základy je dobré vedieť. Potom to ide ako po masle.

Akcie – princíp

Ekonómovia teraz zosmutnejú. Nebude reč o akciovom trhu, ale o operáciách s fotkami.

Princíp funkcie Akcie je jednoduchý: vy programu Adobe Photoshop na jednej fotografii ukážete, čo chcete s fotografiou spraviť. Program si všetky vaše operácie, úpravy a akcie zapamätá. Potom môžete rovnakú sériu operácií uplatniť na inú fotografiu. Alebo hromadne na sériu fotografií.

Akcie – využitie

Klasické príklady, kedy sa oplatí pracovať s akciami:

 • Kvalitná príprava menších verzií fotografií na internet.
 • Hromadná úprava série fotografií, ktoré všetky majú určitý konkrétny farebný nádych.
 • Húfne odstránenie šumu na veľkej sérii fotografií.
 • Pridanie podpisu na všetky fotky.
 • Vytvorenie rámčeku na všetky fotky.
 • A množstvo iných operácií, alebo častí operácií.

Môj návod bude jednoduchý, spomeniem len niekoľko príkladov. Akonáhle ich zvládnete, ďalej už sami prídete na to, ako presne akcie nastaviť.

Pozor! VŽDY pracujte s kópiami fotografií!

Alebo aspoň na začiatku, kým sa s akciami naučíte pracovať. Mohlo by sa totiž stať, že niečo chybne nastavíte a program túto chybu zreplikuje na všetky fotografie. Človek je omylný, na to myslite pri retuši vždy pred stlačením (alebo nestlačením) tlačidla Save (Uložiť).

Začíname

Prvým krokom bude záznam operácií, ktoré chcete vykonať so všetkými fotografiami. Otvorte si niektorú fotografiu zo série, ktorú chcete celú spracovať. Vykonajte len pre svoju informáciu všetky kroky, ktoré s fotografiou plánujete spraviť. Keď máte všetko jasné, čiže máte jasnú koncepciu práce, môžete túto sériu operácií naozaj zaznamenať.

O potrebe koncepcie pred záznamom akcie hovorím preto, že pri zázname akcií by ste nemali zbytočne improvizovať. Ak počas nahrávania akcie zmenšíte obrázok a potom si to rozmyslíte, akcia sa nahrá aj s chybou a jej nápravou. Následne vás taká vec zdrží pri hromadnom zmenšení fotografií – rovnakú chybu a jej opravu spraví program so všetkými fotkami – zaznamenáva totiž všetko, čo robíte, neskúma to.

Takže boli ste varovaní, môžeme ísť na konkrétny príklad.

Tvorba akcie "Fotky na internet malé a kvalitné"

Séria krokov, ktoré môžete vykonať, ak chcete fotografie zmenšiť na internet sa oplatí zaznamenať do akcie.

V menu Window > Actions si zaškrtnite zobrazenie plávajúceho okna s akciami.

To vyzerá asi takto. V Photoshope v ňom už je pripravený kŕdlik akcií, ktoré ste doteraz asi nepotrebovali a tak ich môžete hneď zmazať. (Alebo najskôr uložiť.) Ovládanie menu je riešené cez maličkú šípku, na ktorú radšej ukazujem štyrmi zelenými šípkami, než to ešte raz vysvetľovať.

Už pár krát som to skúšal po telefóne a nie je to jednoduché –  príklad takého adrenalínového dialógu:

– Teraz vidíš okno akcie. Riadi sa cez tlačítko vpravo hore. Taká maličká šípočka v krúžku vpravo hore okna akcie. Vidíš ju?

– Okno mi zmizlo…

– Mal si hladať, nie klikať. Navyše si stlačil si krížik, nie šípku, znova.

– Čo znova?

– Otvor si okno akcie.

– To je čo?

– Choď do menu…

– Aha. som tam. Nevidím žiadny krížik.

– V menu otvor akcie.

– (Po pol minúte…) Nemám tam žiadne akcie.

– Je to prvá položka (!) Actions".

– Aha, ja som myslel, že to bude po slovensky.

– Nie je to po slovensky. Už vidíš ten panel s akciami.

– Aký zas panel?

– Potom čo si stlačil akcie, mal sa zjaviť panel akcie.

– Ja som mal niečo stlačiť?

– (V krvi poradcu je hustý nadbytok adrenalínu, pravdepodobne začne za chvíľu levitovať od zlosti) ZNOVA. Otvor menu akcie a keď to bude hotové, povedz.

– Čo keď bude hotové?

– Keď klikneš na položku Actions v menu.

– Ja na to mám kliknúť?"

– …Áno, celý čas chcem, aby si to klikol, lebo si si to predtým zavrel.

– Ale ja som nič nezatváral!

– Stlačil si krížik miesto šípky.

– Vážne? Kedy.

– Teraz to prosím neriešme. Len otvor menu Akcie…

– Aha, už to mám.

– Vidíš to okno Akcie?

– Asi áno.

– Vpravo hore vidíš malý krúžok, v ňom šípka doprava?

– Vpravo hore? (20 sekúnd ticha…) Vidím tri tlačítka.

– Aké tlačítka?

– Neviem, teraz som jedno stlačil a zmizol mi Photoshop."

– Aha…

A tak ďalej…

Takýto dialóg naozaj nie je výnimočný. Nepreháňal som.

Takže stlačte tú maličkú šípku vpravo hore. Nie krížik a nie v pravom hornom rohu Photoshopu. :-)

Objaví sa vyskakovacie menu na ovládanie akcií. Stlačte Clear All Actions – vymaže všetky akcie.

Aktuálne akcie si môžete aj uložiť, aby ste ich nemuseli nabudúce vytvárať. Save Actions slúži na uloženie aktuálnej sady akcií, Load Actions nahrá vami uloženú sadu akcií.

Teraz máte okno akcie vyprázdnené, bez akcií.

Uistite sa, že fotografia, ktorú chcete upravovať, je otvorená a pripravená.

Znova stlačte malú šípku a zvoľte New Action.

Vyskočí možnosť akciu pomenovať. Ja som zvolil názov 400px, pretože pôjde o zmenšenie fotiek na šírku 400 pixelov. Stlačte tlačítko Record.

Okno s akciami sa zmení – dole svieti červené tlačítko, ktoré signalizuje, že sa nahráva akcia.

Ak ho počas nahrávania stlačíte, nahrávanie sa preruší. Neskôr môžete červené tlačítko stlačiť znova a pokračovať v zázname.

Teraz spravte sériu úprav, ktoré chcete spraviť s fotkou, ktorá patrí na internet. Napríklad:

 1. Odstráňte šum vopred pripraveným profilom.
 2. Zmenšite fotku na šírku 1000 pixelov. (Originálna mala viac.)
 3. Zmenšite fotku na šírku 800 pixelov.
 4. Zmenšite fotku na šírku 600 pixelov.
 5. Zmenšite fotku na šírku 400 pixelov.
 6. Zvoľte príkaz "Save for web", v ňom nastavte primerané parametre, napríklad JPEG kompresia, 65% kvalita. Dajte uložiť napríklad do adresára "na-web" (už ho máte pripravený) bez zmeny názvu. Uloží sa internetová fotka – to je to, čo sme chceli získať.
 7. Zvoľte príkaz Close – zatvoriť zmenšovanú fotografiu. V dial
  ógu, či chcete uložiť obrázok odpovedajte nie. Netreba ho ukladať, pretože ho už uložený máme pomocou exportu do internetového formátu.

Nakoniec stlačte sivé tlačítko so štvorčekom – keď je nad ním myš, zmodrá.

Akcia je nahraná. Pozor, posledný príkaz Close je stále označený a to sa nám nehodí. (Dôvod za chvíľu.)

Označte preto celú akciu (kliknite na názov 400px. Na ďalšej fotke môžete celú akciu uplatniť po stlačení spodnej šípky ukazujúcej vpravo. Tá spustí "prehranie akcie", čiže vykoná všetky zaznamenané príkazy od označenej akcie.

Akcie po jednej

Máte nahratú sekvenciu príkazov, ktoré chcete vykonať s fotografiami na internet. Ak plánujete každú fotografiu najskôr ručne korigovať, potom sa oplatí pracovať nasledovne.

 1. Otvorte fotografiu (fotografie) ktorú chcete retušovať.
 2. Zmeňte výrez, vyretušujte, čo sa vám nepáči, zmeňte farebnosť, alebo vykonajte iné zásahy, ktoré chcete s fotografiou vykonať pred jej publikovaním.
 3. Keď je fotografia pripravené, stlačte v Akciách na tlačítko "prehrávania akcie". Vykoná sa tá akcia, ktorá je práve označená. Ak je označená akcia 400px, retušovaná fotka sa odšumí, zmenší na veľkosť 400 pixelov, uloží do zvoleného adresára v internetovom formáte JPG a originálny obrázok sa zatvorí – bez uloženia zmien. (Keby ste mali označenú len poslednú akciu Close, fotka by sa neuložila, iba zatvorila bez uloženia a celá retuš bola márna. Nestalo sa mi to len raz, preto na to tak upozorňujem :-)

Akciou v tomto využití teda výrazne zrýchlite nudné a rutinné operácie, ktoré s fotkou vykonávate vždy po jej retušovaní.

Tip: Ak vykonávate náročnejšiu retuš, je škoda stratiť retušovanú verziu fotografie. Nahrajte si preto radšej akciu, ktorá:

 1. Uloží obrázok tak, ako je, vo formáte PSD.
 2. Vykoná sériu krokov pre zmenšenie a uloží fotografiu v internetovej verzii.
 3. Zatvorí fotku už bez uloženia.

Tak po retuši stlačením akcie automaticky fotku uložíte v plnej veľkosti a so všetkými korekciami a potom sa zmenší.

Hromadné akcie

V prípade, že máte spracovať trebárs 150 fotiek, možno sú tak dobré, že nie je potrebné akokoľvek ich upravovať – stačí, ak ich automaticky "prefúknete" sekvenciou na zmenšenie. Potom postupujte inak. Použijete rovnakú akciu, ako ste si nahrali v ukážke.

 1. Otvorte všetky fotografie, ktoré plánujete umiestniť na internet.
 2. V menu File > Automate > Batch…
 3. …môžete nastaviť parametre dávky
 4. Stlačte OK.

To je všetko. Photoshop teraz všetky otvorené fotografie postupne spracuje sériou príkazov, ktoré ste nahrali v akcii "400px".

V našom prípade by to znamenalo, že nafotografované originálne otvorené obrázky akcia hromadne automaticky odšumí, zmenší na internetovú veľkosť, uloží do internetového formátu a originálny, pôvodný obrázok zatvorí bez zmien.

Čo to je ten internetový formát?

Na viacerých miestach spomínam internetový formát. Photoshop vie uložiť fotografiu príkazom "Save As…" aj do formátu JPG, ale tento formát sa nehodí na internet. Je dátovo zbytočne veľký. Až exportná funkcia "Save for web…" umožňuje získať výbornú kvalitu obrazu pri minimálnej kompresii.

Rozdiel medzi "bežným" JPG a JPG pre internet je v tom, že pri bežnom uložení obrázka ako JPG sa nehľadí na veľkosť. Súbor obsahuje rôzne doplnkové informácie, napríklad EXIF dáta, či ICC profil. Ak ide o obrázok z prepress oblasti môže mať aj neštandardný formát (napríklad CMYK). Tak pripravený súbor však nie je vhodný na internet – buď je zbytočne dátovo objemný, alebo dokonca nie je zobraziteľný v prehliadači – CMYK JPEG sa nedá v browseri zobraziť.

JPG "pre internet" je obrázok, ktorý je uložený v štandardnom JPG formáte a zároveň neobsahuje žiadne nadbytočné informácie. Je teda dátovo čo najmenší a určite sa zobrazí v každom prehliadači. Navyše stupeň jeho kompresie sa reguluje s vizuálnou kontrolou, takže viete presne určiť bod kompromisu medzi ešte prijateľnou dátovou veľkosťou a ešte prijateľnou stratou kvality obrazu následkom kompresie.

Prax a akcie

Postupne sa s akciami zoznámite a môžete ich využívať aj na zložitejšie úlohy, či na automatizovanú časť retuše.

Mnoho nastavení filtrov dokáže Photoshop uložiť a tak môžete osvedčené úpravy vykonávať automaticky.

Napríklad pred retušovaním série fotografií, ktoré sú technicky mizerné môžete zvoliť akciu, ktorá automaticky

 1. fotku prevedie do 16bitového formátu
 2. uloží ju vo formáte PSD
 3. zatvorí

Tak si automaticky vytvoríte zo všetkých fotografií kópiu už v režime 16 bit. Následne môžete fotky priamo začať retušovať. Po skončení práce môžete znova spustiť akciu, ktorá ich

 1. vráti do 8 bitového formátu
 2. uloží vo formáte PSD (pre archiváciu)
 3. uloží vo formáte JPG (pre toho, komu ste obrázky retušovali)
 4. zmenší a uloží na internet
 5. zatvorí bez uloženia zmien zmenšením
 • Podobne sa dajú automatizovať akcie napríklad tvorba okrajov, či rámčeka. Nahrajte akciu, pri ktorej príkazom Image > Canvas Size pridáte ku každému okraju niekoľko pixelov z farby pozadia a na fotke vznikne rámček.
 • Alebo ak chcete do fotografie vložiť podpis – pripravte si podpis na transparentnom pozadí a vo veľkosti, v akej sú aj spracovávané fotky. Nahrajte akciu, v ktorej skopírovaný podpis vložíte do obrázka a uložíte.
 • Ak fotografujete fotoaparátom, ktorý vie snímať vo farebnom priestore AdobeRGB, môže sa vám hodiť hromadná konverzia do priestoru sRGB, samozrejme po retuši…

Akcie vykonávané hromadne môžete nastaviť nielen tak, aby spracovali všetky otvorené súbory. (Pre začiatok je to asi pohodlnejšie a prehľadnejšie.) Môžete určiť, že akciami chcete spracovať celý adresár vrátane podadresárov a uložiť to celé v rovnakej súborovej štruktúre na disk.

Možností kombinácií je veľa a po pár pokusoch prídete na to, ako tento nástroj nastaviť, aby pracoval pre vás.

Oplatí sa

Prvé pokusy s akciami sú teda možno trocha rozpačité a možno sa vám nebude chcieť nasávať novú látku. Čoskoro však zistíte, že akcie dokážu zásadným spôsobom šetriť váš čas. A čas sú peniaze.

Komentáre k článku: Hromadné spracovanie fotiek

 1. tomas 13. februára 2008

  dakujem za clanok, uz asi 3 mesiace rozmyslam ako pridat na 30 fotiek ramceka podpis :D

 2. miho 13. marca 2008

  už som o tom počul a teraz ste to použili pri vytváraní akcie a to postupnú zmenu veľkosti fotografie. Má takýto postup vplyv na kvalitu výslednej zmenšeniny a je vhodné po jednotlivých zmenách fotografiu aj nejako doostrovať?

 3. Smoula 28. februára 2009

  Dobry clanok, mne pomohol pri uprave cca 500 fotografii.

 4. Marek 12. júla 2010

  Velmi mi to pomohlo ….. potreboval som zmensit tiež vyse 500 foto … Díki moc

Pridajte komentár: