Meranie expozície

Funkcia merania expozície určuje, akým spôsobom bude fotoaparát merať expozíciu. Najčastejšie sa stretnete s troma rôznymi druhmi merania expozície:

  • Meranie na celej ploche obrazu
  • Meranie bodové
  • Meranie zo strednej oblasti

Názon hovorí čo fotoaparát robí.

Aké nastavenie odporúčam?

V absolútnej väčšine prípadov sa osvedčuje snímať podľa stredovej oblasti. V tej časti obrazu sa väčšinou nachádza to, čo fotíme a podľa toho aj snímame expozíciu. Toto nastavenie spravidla býva aj štandardné, prednastavené.

Kedy sa oplatí zmeniť nastavenie?

Bodové meranie expozície sa oplatí ak snímate mimoriadne kontrastný motív. Jasný malý objekt v tmavom prostredí. Potom zvolíte expozíciu bodovú a podľa bodu (malého svetlého objektu) nastavíte správne hodnoty.

Naopak, ak chcete merať expozíciu z celej plochy obrazu, volíte to vtedy, keď chcete mať istotu, že na snímke nebudú preexponované oblasti. Na bežné snímanie sa však toto nastavenie nehodí, vychádzajú tmavé obrázky. Stačí, aby niekde v rohu záberu bol svetlý objekt (napríklad obloha, alebo odraz slnka v okne) a fotoaparát tomu prispôsobí expozíciu.

S týmto parametrom pracujte až keď viete, aký účinok v praxi bude na fotky mať.

Význam, vlastnosti funkcie

Umožní riadiť expozíciu presnejšie, než priemerne. Vyžaduje praktické skúsenosti, u každého fotoaparátu sa tieto funkcie zvyknú mierne líšiť.

Vplyv tejto funkcie na fotografie

Zásadný. Môže významne zlepšiť presnosť expozície. Nesprávnym použitím (napríklad omulom zapnutá funkcia) zničíte fotografie podexpozíciou alebo preexpozíciou.

Možnosť dodatočného odstránenia zle nastavenej funkcie v počítači

Malá. Preexponované fotky sú zničené. Mierne podexponované foky sa dajú vo fotoeditore zosvetliť, ale nie príliš výrazne.

Oplatí sa zmeniť továrenské nastavenie?

Len ak viete čo presne robíte.

Pridajte komentár: