Autofokus mode

Nastavenie automatického zaostrovania je vždy chúlostivá záležitosť. Táto funkcia sa snaží pomôcť k ostrým fotkám. Určuje, aká alebo ktorá oblasť fotografie bude použitá na určenie ostrosti snímky.

Väčšinou je výhodné ostriť podľa stredovej oblasti obrázka. Skúsený fotograf však môže s úspechom využiť bodové zaostrovanie. Bod, ktorý je použitý na zaostrenie u mnohých fotoaparátov je možné zmeniť, posunúť ho napríklad nabok.

Aké nastavenie odporúčam?

Stredovú oblasť, ako nastavil výrobca.

Kedy sa oplatí zmeniť nastavenie?

Keď presne viete čo robíte a hlavne máte vyskúšané, ako váš fotoaparát reaguje v rôznych režimoch zaostrovania. Rôzne značky sa správajú rôzne.

Význam, vlastnosti funkcie

Pomoc získať ostrý obrázok aj pri snímaní nezvyklých motívov.

Vplyv tejto funkcie na fotografie

Zásadný.

Možnosť dodatočného odstránenia zle nastavenej funkcie v počítači

Zle zaostrený obrázok sa opraviť nedá.

Oplatí sa zmeniť továrenské nastavenie?

Len ak viete prečo.

Pridajte komentár: