Autofokus assist lamp

Pri zaostrovaní fotoaparát meria väčšinou digitálny obraz a ten vyhodnocuje. Cez deň je všetko jasné. V tme však nie je čo vyhodnocovať. Preto majú niektoré fotoaparáty pomocné svetlo, ktorým si pred seba zasvietia. Býva červené, zelené i biele. Vďaka tomu zaostria.

Aké nastavenie odporúčam?

Aby si aparát mohol lampu zapáliť ak to uzná za potrebné.

Kedy sa oplatí zmeniť nastavenie?

Ak chcete fotiť celkom tajne, môžete túto funkciu vypnúť. No v tme budete fotiť naslepo.

Naopak, ak ste v úplnej tme, môže toto svetlo byť zapnuté stále, aby ste videli, čo idete fotiť bez toho, aby ste stále museli držať prst na spúšti. Míňa to však baterky.

Význam, vlastnosti funkcie

Pomocné svetlo v tme. Nepoužije sa pri fotení ako zdroj – fotoaparát ho v čase expozície vypne.

Vplyv tejto funkcie na fotografie

Významný. Umožní zaostriť aj v tme.

Možnosť dodatočného odstránenia zle nastavenej funkcie v počítači

Neostrá fotka je zničená.

Oplatí sa zmeniť továrenské nastavenie?

Nie. Väčšinou je nastavené svietenie v prípade že fotoaparát "nevidí" na zaostrenie.

Pridajte komentár: