Kolorujeme čiernobiele fotografie

Zvoľme si úlohu – farebnú fotku z električky. Preveďme ju do čiernobielej škály.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Nad túto fotografiu umiestnite novú vrstvu (New Layer), na ktorú budeme maľovať.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Všetko, čo maľujete je dobre vidieť.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Takto vyzerá samotná vrstva s kresbou farieb.

Pomocou štetca teda postupne zamaľujte všetky logické plochy takými farbami, ktoré by ste predpokladali, že asi boli aj v reálnej situácii. Počas skúšania nemusíte byť presní, nech nestratíte veľa času. Pre skutočné použitie by naopak bolo potrebné, aby ste kreslili precízne.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Keď ste hotoví, tak v nastavení vrstvy zvoľte režim, ako sa má vrstva s farbami spojiť s čiernobielou fotkou. Na nasledujúcom obrázku je to režim „Color“ a prekrývanie farebnosti je nastavené na 75%.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Výsledkom je takýto obrázok. Sám som prekvapený, ako verne vyzerá!

Mohli by ste skúsiť aj režim spočítania obrázka a farieb pomocou režimu Multiply, potom by to dopadlo takto:

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Multiply pripočíta farebnosť plošne – na žltom sedadle vpravo nie je žiadna biela farba – pripočítaná žltá je maximum. Pri režime Color sa farebnosť priráta k jasovej zložke, takže žltá stolička je na najsvetlejších miestach biela.

Pre dosiahnutie optimálneho výsledku by bolo potrebné pracovať s mnohými vrstvami a každú spájať s čiernobielym obrázkom nielen v inom režime, ale aj v inom percentuálnom zastúpení. Tak precízne pripravený obrázok by však mal šancu podobať sa na farebný.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

A teraz si ešte pozrime, ako vyzerala pôvodná, skutočne farebne odfotografovaná snímka.

Kolorovanie dopadlo pomerne presvedčivo práve preto, že som si pri ňom mohol pomáhať nahliadnutím na originál. Navyše neobsahuje veľmi veľké farebné a štruktúrované plochy – trávu, les.

Pridajte komentár: