Nikdy neretušujte originálnu fotku!

Retuš sa nemusí vždy podariť. Niečo zbabrete a nechtiac to uložíte. Alebo počas práce vypnú prúd a zostane vám iba nejaká rozpracovaná medziverzia.

Alebo – nemusíte o tom vedieť – máte zlý monitor, ktorý neukazuje celkom správne farby. Upravíte obrázky a v skutočnosti ich všetky zničíte… Dozviete sa to však až neskôr.

Aj kvalita retušérskych programov sa stále zlepšuje – ešte pred pár rokmi neboli nástroje, ako sú dnes. A tie dnešné nástroje sú smiešne nepodarky v porovnaní s tým, čo bude o pár rokov. Ak si uchováte originál, môžete z vašej neretušovanej fotky dostať neskôr oveľa viac. Možno budete mať lepší program, lepší monitor a možno aj viac skúseností, ako dnes.

Ako na to?

Mne sa najviac osvedčil pred retušou takýto postup:

Ktorýmkoľvek z programov (vie to dnes väčšina prehliadačov) preveďte všetky fotky, ktoré idete upravovať do niektorého nekomprimovaného formátu – BMP, alebo TIFF. Zmeny a retuše vykonajte len na týchto kópiách, originály treba mať bezpečne uložené niekde v inom adresári, alebo najlepšie na CD.

Prečo nekomprimovaný formát? Nestane sa vám, že by ste výsledky práce uložili omylom v znova komprimovanom formáte. Opakované znovuukladanie do formátu JPG má za následok zhoršenie kvality obrazu, o tom však už píšem v inom článku.

Keď budete s retušou hotoví a spokojní, môžete vyretušované obrázky znovu hromadne previesť „nazad“ do JPG, nech zbytočne nezaberajú veľa miesta. (Kvalitu nastavte na 75% a lepšiu, radšej 95%.)

Opakovanie

Nikdy, naozaj nikdy neupravujte priamo originálnu fotku a zariaďte si veci tak, aby sa to nemohlo stať ani omylom.

Pridajte komentár: