Záchrana tmavej fotky

Majlom prišla otázka, čo v prípade, ak sú fotky veľmi tmavé. Akosi intuitívne som cítil, že odpoveď „predsa ich zosvetlite“ by pisateľa asi neuspokojila a tak som vypracoval návod trochu podrobnejší.

Toto už je veľmi tmavá fotka. Je odfotená lacným digitálnym aparátom pre deti. Nemá vysokú citlivosť a ak nepracujete s bleskom, tmavé oblasti jednoducho nedokáže odfotiť. Na druhej strane je farebnosť nastavená prakticky perfektne a to v scéne, ktorú oveľa drahšie digitálne fotoaparáty jeden za druhým systematicky zlyhávajú a farbia do žlta a červena.

Ak si pozrieme histogram tohto obrázku vidíme, že na fotke je iba štvrtina informácií, ktoré by mohli tvoriť fotku. Z toho vyplýva, že nech spravíme čokoľvek, táto fotka už nemôže byť nikdy kvalitná.

Jediné, čo môžeme spraviť je to, že zosvetlíme tmavé miesta. A z nimi aj šum a nedokonalosť kresby podrobností v tak hlbokej tme.

Prepnite sa na 16 bit

Ideme robiť masívny a hlboký zásah do fotografie. Preto vám odporúčam prepnúť režim z 8 bitového na 16 bitový. Všetky lepšie editory to dokážu.

Rozdiel vo výslednej fotografii síce nebude vďaka 16 bitovému spracovaniu nápadný, ale bude pozorovateľný. Preto stojí za to zapnúť ho, hoc aj mierne spomalí prácu, pretože zdvojnásobí veľkosť súboru a teda objem dát, ktoré je treba prepočítať.

Možnosti

Teraz je otázka, akou cestou sa vydať. Ktorým nástrojom fotku zosvetliť? Tu je široký výber postupov a záleží na vašich skúsenostiach a vybavení, aký postup zvolíte.

Skúsim popísať aspoň dve cesty. Na každú fotku sa hodí niečo iné a dopredu nie je ľahké určiť, čo prinesie najlepší výsledok.

V najkomplikovanejších prípadoch budete asi musieť kombinovať viac techník…

Equalize

Funkcia Equalize si takpovediac prezrie histogram a vyrovná ho.

Histogram je teraz roztiahnutý a vyrovnaný tak, aby na ňom neboli podľa možnosti žiadne zbytočné kopčeky a aby bol vyvážený po celej škále. Niektoré fotky sú po aplikovaní tejto jedinej funkcie hotové a retuš skončila. Prepnite fotku na 8 bitový formát a uložte…

Žiaľ, nie na veľa fotiek to platí.

Equalize totiž neraz zdôrazní aj oblasti, ktoré by zdôraznené byť nemali, alebo ich presunie do nevhodnej oblasti. Fotky potom vyzerajú neprirodzene, napríklad na tvári môžu byť čudné, popolavé tiene a podobne.

Výsledok funkcie Egualize.

Levels

Komu sa viac páči predstava ručnej práce, môže použiť funkciu Levels.

V prvom kroku pomocou pravého ťahátka (označené šípkou) zájdite až do oblasti, kde začínajú v histograme prvé dáta na obrázku.

Odporúčam radšej nechať jazdec kúsok pred oblasťou dát, aby ste neorezali nič z cenných informácií, ktorých máme na tejto fotke tak poskromne.

Ak by ste ho totiž nastavili až do dátovej oblasti, z fotky by ste orezali všetky informácie, ktoré sú svetlejšie. Zelenou šípkou je označené, aký jas (približne) zodpovedá polohe nastavovacieho prvku. Všetky svetlejšie oblasti už budú odrezané, vypálené. Biela na tvári a na stene je dôsledkom.

Po aplikovaní levels bude histogram vyzerať takto. To, čo sa predtým chúlilo v pravom rožku je teraz roztiahnuté na celý rozsah. Vďaka tomu, že pracujeme v 16 bitovom rozsahu je histogram pomerne hustý. V 8 bitovom rozlíšení by sa na 256 pozícií rozložilo nejakých 90 úrovní a výsledok by bol veľmi hrubý.

Ďalším prvkom, ktorým sa dá fotke mierne pomôcť je stredná ťahnička vo funkcii Levels.

Ak ju posuniete doprava, obrázok stmavne, ak doľava, bude svetlejší.

Ale opatrne. Ak by ste stredné popoťahovátko zavliekli až príliš doľava, fotka nielen že sa tým zosvetli, ale obraz bude neprirodzene šedivý.

Po ručnom nastavení Levels je fotka vyretušovaná, no zosvetlením najtmavších oblastí sú v obrázku často prítomné rôzne parazitné farby, a závoje. Vždy iné. Na tomto zábere sú najtmavšie veci a vlasy do fialova.

Curves

Aby som v texte neskloňoval anglické slovo, ktoré pripomína slovenskú nadávku, bude taktickejšie používať slovenský pojem „krivky“.

Nástrojom krivky môžete regulovať podobné parametre, ako pri funkcii Levels, ale máte možnosť ovplyvniť aj krivku, ktorá určí priebeh jasov v rôznych úrovniach. Stredných tónov a svetlých oblastí sa nedotknete, ale zosvetlíte tmu, nie však najtmavšie miesta.

Tento obrázok je už „prefúknutý“ funkciou Levels, ale pomocou kriviek som ešte viac zosvetlil najtmavšie miesta. Na krivke sú oblasti najtmavších miest označené šípkami pre názornosť, ktorú tmavú oblasť (zhruba) ktorý bod reprezentuje.

Tip pre Photoshop: Pomôžte si. Ak myšou kliknete na mieste fotky, ktoré chcete editovať, na krivke sa zvýrazní bod, ktorý zodpovedá práve tej oblasti jasov. Ak pritom budete držať riadiace klávesy, program automaticky vyrobí na krivke body, ktoré kliknuté miesto reprezentujú. Pre spoločnú krivku všetkých kanálov pri klikaní držte klávesu CTRL. Ak chcete vyrobiť body v krivkách pre každý kanál osobitne, stlačte aj SHIFT.

Pohybovaním jednotlivých bodov môžete zosvetliť len určité časti tmavých oblastí. Alebo stmaviť.

Podobne môžete krovkou editovať aj jednotlivé farebné kanály. Editáciou kanálov dokážete odstrániť, alebo zmierniť fialový (či iný) nádych v tmavých miestach obrazu.

Obrázok po úprave kriviek. Vo vlasoch síce ešte je trochu fialovej, ale je to znesiteľné.

Hue / Saturations

Tento nástroj umožní selektívnu úpravu farebnosti. V obrázku sú stále nadbytočné farby – veľmi to vidno na fialovej, napríklad celkom vľavo veci na chladničke sú v akomsi fialovom opare. Preč s tým.

Otvorte farebný kanál Magenta. Na obrázku som to zámerne
veľmi prehnal a purpurovú som zvýraznil takmer naplno. Celá fotka je teraz pokrytá purpurovými bodkami. To je šum. Vidíte, že farba zvaná  magenta sa na fotke nezúčastňuje popisu žiadnej skutočnej farby a jediná vec, kde ju nájdete je len – šum. Ak teraz stiahnete ťahadlo na minimum farebnosti, fialová zmizne. To, čo bolo purpurové, stane sa sivým, neutrálnym.

A to presne chceme. Aby fialová (ktorá je tvorená prevažne z farby magenta) odišla kade ľahšie. 

Fotka zbavená farby magenta. Nechal som jej tam len trochu, fotka pôsobí trochu prirodzenejšie.

Tak. Teraz ste videli, čo sa zhruba dá vytiahnuť s tejto snímky:

Šikovnejší retušér by určite našiel aj lepšie cesty a dosiahol ešte lepší výsledok. Bolo by napríklad dobré zbaviť obrázok zeleného pásu v hornej časti, ale o takých zásahoch si povieme zas v inom článočku.

Prepnite fotku na 8 bitový formát a uložte… Hotovo.

Odtiaľ – potiaľ

Nie každá podexponovaná fotka sa dá zachrániť do takmer až dobrého stavu.

Ak by ste, ako základ, použili takýto obrázok, záchrana bude veľmi ťažká a výsledok neuspokojivý.

Už rozloženie histogramu dáva tušiť, že budú problémy.

So zaťatými zubami a po viacerých pokusoch som sa dostal k takémuto výsledku, ktorý je až tak zlý, že mu nepomôže ani inokedy zaručene spoľahlivý záchranca zlých fotiek – prevod do čiernobielej palety.

Žiaľ.

Snáď v budúcnosti sa objavia filtre, ktoré by dokázali informácie extrapolovať (taký program ale potrebuje mať naprogramovanú aj fantáziu).

Dovtedy ostáva jediné: Skúste a ak sa nedá, nedá sa. Ako by povedali politici, pretože tí hovoria tak, ako hovoria.

Komentáre k článku: Záchrana tmavej fotky

  1. tondo 19. decembra 2003

    Este by som odporucil na odstranenie JPEG artefaktov+sumu program NeatImage, je dostupna aj DEMO verzia, plne funkcna, existuje aj plug-in do PS.

Pridajte komentár: