Práca s vrstvami v programe Photoshop

Photoshop disponuje prácou s vrstvami, pomocou ktorých je možné dávať dohromady aj veľmi zložité retušérske konštrukcie kombinované s písmom, prípadne zložené z mnohých fotografií.

Ako úlohu si zadáme výrobu obalu na CD s motívom havrana a s nápisom, ktorý bude mať tieň.

Pôvodný obrázok havrana nepoužijem bez úprav, pretože ho v konečnom zámere chcem o niečo viac nadvihnúť z trávy, aby mu viac trčala hlava a zvýraznil sa tak oriešok držaný v zobáku.

Preto havrana pomocou nástroja laso precízne obkreslím selekciou a pomocou kombinácie kláves ctrl-x vystrihnem. Okamžite ho môžem pomocou kláves ctrl+v vlepiť do rovnakého dokumentu a v tej chvíli sme začali pracovať s vrstvami.

Vložený havran sa už nachádza v novej vrstve.

 • Pôvodný obrázok, z ktorého sme havrana vystrihli, sa vo Photoshope nazýva pozadím a je to spodná vrstva.
 • Vrstva s havranom sa volá layer1 a tento názov si môžete premenovať.

Pomenovanie vrstiev je veľmi užitočné vo chvíli, ak pracujete s väčším počtom vrstiev. Automatické pomenovanie vrstiev spôsobom layer1, layer2,… a podobne je neprehľadné, ak viac vrstiev (napríklad 15). Preto je vhodné po vzniku vrstvy ihneď ju pomenovať. V prípade, že obrázok bude obsahovať, ako v našom prípade, iba dve vrstvy a pozadie, pomenovávanie by bolo stratou času.

Pomenovať vrstvu môžete tak, že nad vrstvou kliknete pravým uchom myši a zvolíte príslušnú možnosť.

Je možné vypnúť zobrazenie niektorej z vrstiev alebo viacerých. Na tomto zábere som vypol zobrazenie vrstvy s havranom, aby som sa mohol plne sústrediť na odstránenie bieleho zvyšku vystrihnutého z pozadia.

Chcem aby na pozadí bola tráva bez rušivého papiera, ktorý bol tesne pri havranovi.

Pomocou nástroja pečiatka som ďalej odstránil aj tieň vzadu na chodníku, aby obrázok obsahoval čo najmenej rušivých prvkov.

Po vypnutí zobrazenia vrstvy „pozadie“ si môžete pre zmenu dať zobraziť iba vrstvu s havranom. Momentálne to síce nepotrebujem, ale pre názornosť som to urobil.

Na nástroji s vrstvami môžete riadiť všetky parametre každej vrstvy.

 • Prvá ikonka na nástroji pri každej vrstve má podobu oka.Ak na toto oko kliknete myšou, oko zmizne a rovnako sa zneviditeľní aj vrstva.
 • Druhým objektom v riadku s nastavením vrstiev je ikona s perom. Táto ikona signalizuje, že vrstvu práve editujete. Pero je zobrazené v tej vrstve, ktorá je aktívna. Čo presne sa bude počas retuše editovať, určíte práve ikonkou s perom. Ak chcete napríklad havranom pohnúť alebo ho zosvetliť alebo rozmazať, dá sa to  s ním spraviť len v prípade, že je jeho vrstva označená týmto perom.
 • Tretí objekt na lište vrstiev je maličký náhľad, čo sa na vrstve nachádza. V mnohých prípadoch je to vynikajúca pomoc v orientácii pri práci s vrstvami. Tento náhľad sa môže zväčšiť na veľkosť akú vidíte, ale aj zmenšiť. V prípade, že máte veľa vrstiev, oceníte namiesto navigácie podľa obrázkov, navigáciu len podľa názvov vrstiev.

Ukážka vrstvy, pri ktorej je zobrazenie havrana vypnuté. V súbore s fotografiou sa nachádza, ale momentálne nie je zobrazený.

 • Okrem ikony pera môžete na vrstvu prirobiť aj akúsi osmičku, ktorá signalizuje vzájomnú zviazanosť vrstiev. Aj niekoľko vrstiev môžete týmto spôsobom spojiť, aby sa potom pri editácii správali, ako keby to bola jedna vrstva. Ak by ste mali, napríklad, v obrázku tri vrstvy s troma rôznymi havranmi a spojili by ste ich, mohli by ste presúvanie, či iné úpravy vrán robiť hromadne. Všetky tri by sa dali presunúť naraz na inú pozíciu.

Teraz už mám spodnú vrstvu pozadia zhruba vyretušovanú. Mierne som zosvetlil chodník, aby nevyrušoval, a veľmi som zvýraznil farebnosť trávnika pomocou nástroja hue a saturations.

Po zobrazení vrstvy s havranom môžem havrana mierne posunúť – nadvihnúť, aby pod ním bolo viac svetla. Zároveň vystúpi hlavička viac do neutrálne sivého objektu a zvýrazní sa tak jej zobák s orieškom.

Ďalšou typickou prácou s vrstvami je práca s textom.

Ak do obrázku vložíte nejaký nápis, Photoshop ho vkladá automaticky ako samostatnú vrstvu. Názov tejto vrstvy je automaticky prednastavený podľa toho, čo je vo vrstve napísané ako prvé. To je veľmi praktická vlastnosť, pretože tým máte vrstvu spravidla veľmi presne identifikovanú.

V prípade, že robíte animovaný banner, ktorý obsahuje mnoho nápisov, ľahko sa zorientujete, ktorý z nich kam patrí.

Keďže nápis je vrstvou, môžete nad ním vykonávať rovnaké zásahy, ako keby to bola fotografia. Môžete zmeniť jeho veľkosť, môžete meniť jeho farbu a veľmi užitočným býva pridanie tieňu.

Tieň pridáte celkom jednoducho, ak vo vrstve poklepkáte ľavým uchom myši dvakrát po pravej časti objektu vrstva v plávajúcom menu.

V menu, ktoré sa po dvojkliku zobrazí môžete definovať, aký efekt budete chcieť priradiť k vrstve. Na výber je tam toho hodne, ale za najužitočnejší pri texte považujem práve tieň. Dokáže výborne oddeliť písmeno od pozadia a významne tým zlepší jeho čiatateľnosť.

V nastavení tieňu môžete určiť, z akej strany akože svietilo svetlo, či toto svetlo bolo difúzne alebo ostré. Môžete nastaviť, aký veľký tieň má byť vrhnutý, ako má presne vyzerať a či má byť na fotografii spojený s pozadím, odpočítaný z pozadia alebo akýkoľvek iný.

Spočítanie s pozadím je defaultná voľba, ktorá pôsobí dojmom, ako keby ten tieň padal na naozajstnú fotografiu. Tmavé objekty sú tmavšie, svetlé svetlejšie.

Variabilita vrhania tieňov je vynikajúca a jediné, čo sa nedá, je to, aby tieň skutočne kopíroval štruktúru materiálu v zmysle pôvodného priestorového usporiadania.

Ak už máte nastavený nejaký tieň, ďalšou z možností, čo sa dá z vrstvou spraviť, je nastavenie jej prieh
ľadnosti.

Vrstva nemusí byť celkom nepriehľadná. Môže byť polopriehľadná, takže bude presvitať trochu z pozadia a pritom bude vidieť aj niečo z vrstvy. Možností, ako spojiť vrstvu s pozadím, je veľké množstvo. Radšej si to všetko vyskúšajte, než by ste čítali, čo sa dá…

Aspoň telegraficky: okrem nastavenia priehľadnosti môžete nastaviť aj spôsob spočítania vrstvy s jej pozadím. Obrázok sa môže násobiť, alebo sa vrstvy môžu navzájom od seba odčítať, alebo sa vrstva stane výraznejšou farbou a podobne.

V paneli na nastavenie vrstiev sú vrstvy zoradené v poradí, v akom je obrázok viditeľný. Ak toto poradie ťahaním niektorej vrstvy myšou pozmeníte, zmeníte poradie vrstiev aj na skutočnej fotografii.

Nápis môžete preto dať do popredia pred všetky objekty a potom bude prekrývať všetko.

 

Ak dáte vrstvu s nápisom do stredu medzi pozadie a havrana, nápis bude medzi týmito dvoma objektmi.

Pomocou týchto jednoduchých príkladov sme si ukázali aspoň základné práce s vrstvami.

Keď budete s Photoshopom pracovať dlhšie, sami ľahko prídete na mnohé iné varianty, ako využiť tento silný nástroj.

Nezaškodí však jedna vec: odporúčam vám dajte si pár dní voľno a namiesto sedenia pri počítači, pozrite si manuál k programu. Aj kníh s tipmi, ako pracovať s Photoshopom je veľa. Rýchlo sa dozviete veci, na ktoré by ste samoukou prichádzali len veľmi pomaly.

Komentáre k článku: Práca s vrstvami v programe Photoshop

 1. Martin Finke 16. marca 2004

  Zoologická a osvětová poznámka: zpracovávaný pták není vrána (Corvus corone), nýbrž havran (Corvus frugilegus).

 2. Miro Veselý 16. marca 2004

  A po slovensky to znamená že to je chlap z vrany, alebo havran je iný druh, ako vrana? (Inak dík za doplnenie, článok podľa toho upravím)

 3. Martin Finke 17. marca 2004

  Ne, ani slovensky to tak není (to vím naprosto jistě). Jsou to dva odlišné druhy. Navíc taková vrána má dva poddruhy: západo- a východoevropský. Ta západní je úplně černá a ta východní má část těla šedivou (lidově se jí někdy říká vrána šedivka). Tady ve střední Evropě se dají vidět oba druhy, ale ve skutečnosti docela vzácně a častěji mimo město. Vrány jsou spíše samotářky a na rozdíl od havranů netvoří taková hejna (ti navíc rádi tvoří veliké hnízdní kolonie).
  Lidé si často myslí, že havran je samec a vrána samice, a to kupodivu v mnoha zemích po celé Evropě. Mimochodem – Vámi použité anglické označení rook je správné, znamená to opravdu havran, zatímco vrána je anglicky crow. Pak je tu ještě raven, což je krkavec. Ty znám z Vysokých Tater – nádherní ptáci.
  Pro zajímavost přihodím pár linků:

  http://www.bohemica.com/czechonline/dictionary/biodict/birds.htm
  http://www.naturfoto.cz/ptaci.php – hledejte v pěvcích, kam kupodivu krkavcovití náleží
  http://www.rozhlas.cz/hlas/pevci-a/_zprava/23288

 4. Miro Veselý 17. marca 2004

  Ďakujem vám za zaujímavé doplnenia. Tie havrany občas ráno pozorujem, sú to neuveriteľne inteligentné vtáky. Minimálne na úrovni papagájov. Idem ten článok opraviť z vrany na havrana.

 5. Martin Finke 17. marca 2004

  Tak to přihodím ještě jednu takovou ptákovinu, která mě svého času docela pobavila:

  Přisedl si havran k vráně,
  nabízel jí svoje rámě
  Začal libě krákorat:
  „Krrásná vrráno mám vás rrád!“

  Vrána na to odmítavě:
  „Tmavého si všimni pruhu
  na mé šedé hlavě
  – jiného jsme každý druhu.
  Nechci rodit netvory
  dle Mr. Darwin‘s theory:“

  Uletěla, než dokrákoral do pěti.
  A havran teď v sovím doupěti
  v ptačích atlasech pravdu hledá:
  Zda je ta vrána vždycky šedá?

  Autor: „zjihu“

 6. papaj 15. októbra 2004

  podla mna zbytocne

 7. Igor 15. októbra 2004

  Je to uplne jedno či havran alebo vrana.Ale po anglicky je raven-vrana.Ale to len tak By the way pre českého pána,ktorý tu písal.Je to tu spracované a vysvetlené fajn o tých vrstvách.Celá stránka je faj.

 8. keg 25. januára 2009

  milujem inteligentov ktory nemaju co robit a idu pindat ze to neni havran ale vrana. :D:D boha sak to je clanok o photoshope a ne o zoologickych druhoch. :D

 9. čiča 15. februára 2009

  BĹBEC čo sa tu rozčuľuješ keby to tu nenapísal nevedela by som rozdiel, takže Martinko ďakujem ti veľmi pekne

 10. ondrej krk 18. decembra 2011

  je dolezite poznat rozdiel, ak ma mat tento web nejaku uroven.
  ten kto pise musi byt zodpovedny za uverejneny obsah.
  a komentáre slúžia na reakcie na to tu sú. ale slusne reakcie,
  Z textu necitit, ze pan sa rozculuje

 11. pspspdpa 29. februára 2012

  Vďaka akýkoľvek návod / pomoc / ohľadne PS . Na rozdiel od “ těžkýho prumyslu “ . Ešte raz vďaka .

Pridajte komentár: