Vrstvy úprav

Nástroj vrstvy umožňuje okrem iných možností aj tvorbu vrstvy úprav. To je vrstva, ktorá obsahuje len vaše nastavenie niektorého z nástrojov – napríklad Levels. Toto nastavenie bude aplikované na fotografiu, ale nie "navždy". Neskôr sa kedykoľvek môžete k tomuto nastaveniu vrátiť a upraviť ho.

Postup práce je celkom jednoduchý.

Máte otvorenú fotografiu, ktorú plánujete upravovať.

Zvoľte v menu vrstiev novú vrstvu úprav. Zvoľte, aký parameter plánujete editovať – Levels, farebnosť… Následne môžete parameter nastaviť, ako požadujete. Ak treba, môžete pridať ďalšie vrstvy úprav s inými nástrojmi.

Na tento obrázok sú uplatnené vrstva úprav Levels a Hue/Saturations.

Výhodou práce s vrstvami úprav je reverzibilita, čiže vratnosť akcie. Zatiaľ čo pri bežnej práci s retušou by poradie krokov Levels, Hue/Saturations fotografiu upravilo, rovnaké nástroje aplikované cez vrstvu úprav zostanú naďalej editovateľné. Ak neskôr zistíte, že pre výsledok by bolo lepšie, ak by ste boli upravili Levels inak, vo vrstve úprav sa k tomu môžete kedykoľvek vrátiť. Pôvodný obrázok, z ktorého ste vychádzali je totiž stále bez zmeny.

Vypnutím jednej, alebo všetkých vrstiev sa viete pozrieť, ako záber vyzeral pred úpravou.

Navyše môžete vrstvu úprav uplatniť aj s využitím rôznych vlastností prekrytia, napríklad čiastočného.

Praktické využitie tejto vlastnosti je práve v možnosti dodatočne korigovať nastavenie. Keď ste s výsledkom spokojní, stačí vrstvy spojiť do jednej. Ak to však nepotrebujete spraviť, je lepšie ponechať si vrstvy vo fotografii. Nielen preto, že neskôr možno budete fotografiu potrebovať s iným nastavením, ale aj preto, že

vrstvy sú prenosné

z jednej fotografie na inú. To je veľmi výhodná vlastnosť. Ak dobre naladíte nejakú fotografiu, stačí vrstvu (alebo skupinu vrstiev) s nastaveniami myšou pretiahnuť nad iný obrázok. Ak tento obrázok vyžaduje rovnaké (alebo podobné) úpravy, vaša retuš je po pretiahnutí skupiny vrstiev buď hotová, alebo takmer hotová.

Vrstvy sú gumovateľné

Ešte jeden praktický tip: Vrstvu úprav môžete lokálne odstrániť pomocou gumy.

Môžete napríklad vytvoriť vrstvu Levels, ktorou zosvetlíte obrázok. Následne gumou zosvetlenie odstránite tam, kde na zábere nie je potrebné. Pre názornosť som zakrúžkoval tmavé objekty – husle a tmavú škatuľu tak, aby bolo dobre vidieť, že vygumované miesta sú bez úpravy a nevygumované miesta sa regulujú vrstvou úprav. Tak môžete lokálne upraviť kontrast, farebnosť, či iné problémy.

Ak neskôr zistíte, že úprava je zlá, kedykoľvek sa môžete vrátiť a nastavenia zmeniť.

Pridajte komentár: