Viacbodová kontrola pri retuši

Nástroj kvapátko má niekoľko režimov. V základnej funkcii je určený na zosnímanie farebnej vzorky z aktuálneho miesta fotografie. Ak nad ním podržíte myš…

…zmení sa paletka na možnosť výberu. Color Sampler Tool je výhodným nástrojom ak robíte s fotografiou úpravy v kontraste, či farebnosti. Môžete si na obrázku zvoliť 4 miesta, ktoré budú vašimi kontrolnými bodmi.

Ich umiestnenie závisí na motíve a cieli, ktorý chcete dosiahnuť. Na tomto obrázku som vzorku 1 umiestnil vpravo dolu na jednom z najsvetlejších miest obrázka, vzorka 2 je takmer v úplnej tme. Tretia vzorka je umiestnená na neutrálne sivej ploche a vzorka 4 je na bežnej bielej farbe. Pomocou takéhoto rozvrhnutia sa dá kontrolovať napríklad presnosť nastavenia sivej. A to nielen z hľadiska správnosti farebného podania, ale aj tonality tak, aby výsledná tlač čo najviac zodpovedala pôvodnej predlohe.

Pri úpravách Levels v jednotlivých kanáloch nemusíte pracovať len s vizuálnou kontrolou výsledku.

Na palete Info budete vidieť aktuálne hodnoty všetkých štyroch oblastí pred a po úprave. Jedna z taktík retuše potom môže byť taká, že sa pokúsite nastavením Levels v jednotlivých kanáloch dosiahnuť také hodnoty, ktoré zodpovedajú realite. Napríklad vzorka číslo 3 je v skutočnosti neutrálne sivá, preto by výsledné hodnoty RGB mali mať rovnaké čísla. Samozrejme, dokonale sa farebnosť pomocou funkcie Levels nastaviť nepodarí, ale dá sa ku nej dosť priblížiť.

Jedným zo spôsobov využitia tejto funkcie je teda kontrola nastavenia sivej na sivej škále. Ak viete, aké farebné hodnoty má mať každé políčko terča, viete nastaviť farebnosť pomerne presne. To je zvlášť výhodné pri reprodukčnej fotografii, kedy potrebujete, aby výsledná reprodukcia mala čo najvernejšiu farebnosť a tonalitu.

Dôležitým využitím viacbodového vzorkovania však je aj kontrola, či kritické miesta fotografie po úprave nebudú zničené. Netýka sa to len najsvetlejších a najtmavších bodov fotografie. Môže ísť o kontrolu výrazných farieb.

Napríklad mierne podexponovaná fotografia kvetiny. Na svetlých miestach výraznej farby môžete umiestniť vzorky.

Potom sa môžete pustiť do korekcie podexpozície. V istej chvíli uvidíte, že vzorka číslo 4 už má úplne vypadnutý červený kanál a viete, kde je limit zosvetľovania.

Nastavenia

Nástroj kvapátko má niekoľko nastavení, o ktorých je dobré vedieť. V prvom rade musíte nastaviť rozsah, z akej veľkej oblasti bude kvapátko naberať farebnú vzorku. Po kliknutí na obrázok pravým uchom myši sa…

…objaví menu, ktoré umožňuje zvoliť si, či kvapátko bude merať jediný aktuálny pixel, nad ktorým sa nachádza, alebo zoberie priemer z oblasti 3×3, alebo 5×5 pixelov. V digitálnej fotografii sa spravidla stretávame so šumom.

Bežná, zašumená fotografia. Po 600% zväčšení je dobre vidieť každý pixel:

Jeden pixel je znázornený bielou bodkou v strede. Keby sme zo sivej plochy vpravo zobrali niekoľko vzoriek, každá by mala trocha inú farbu a tmavosť práve vinou digitálneho šumu. Preto sa tento problém kvapátko snaží kompenzovať práve tým, že umožní snímať priemer zo širšej plôšky.

Ďalším nastavením viacbodového kvapátka je voľba, v akých jednotkách chcete vidieť výslednú informáciu na paneli Info.

Okrem možnosti zmazať kontrolný bod po kliknutí pravým uchom myši nad ním tu môžete nastaviť, či v paletke Info chcete vidieť hodnotu v čiernobielej škále, v RGB, CMYK, LAB, HSB, alebo Web.

Na tomto obrázku sú všetky štyri kontrolné body umiestnené na rovnakej sivej, ale každý bod informuje o inom farebnom modeli. Tu si teda môžete vybrať, aké hodnoty sa vám kontrolujú najpohodlnejšie. Pri predtlačovej príprave to asi bude CMYK, pre kontrolu sivej škály je pohodlný LAB (Ideálne sivá má ako L nejaké číslo a nulové hodnoty a, b). A podobne.

Záver

Pri úprave bežných rodinných fotografií spravidla takúto presnosť nepotrebujete. Proste upravte fotky podľa oka, aby sa vám páčili a hotovo. Akonáhle však pripravujete obrázok, ktorý plánujete vytlačiť na veľký formát, je veľmi dobé mať pod kontrolou aj takéto detaily. Na lacnejšom monitore by totiž možno kvetina s vypadnutými farbami v jednom kanáli pôsobila žiarivo a efektne, avšak po vytlačení takého obrázka by ste mohli byť veľmi sklamaní. (Pri cenách za tlač aj zo straty za nepodarený výtlačok…)

Práve týmto nástrojom môžete presne nastaviť správne hodnoty napríklad u podexponovaných obrázkov – na monitore môžu vyzerať celkom k svetu, ale na papieri sú už príliš tmavé. Určíte si na fotografii najsvetlejšie kontrolné body, ktoré po zosvetlení nechcete mať úplne bez informácií. Potom môžete obrázok smelo zosvetliť a inak retušovať a na Info paletke stále vidíte, aké svetlé, či tmavé budú oblasti, ktoré ste si vybrali.

Číselná kontrola pomocou kontrolných bodov je nástroj, ktorý vám o obrázku povie niekedy viac, ako monitor. Iste ho nevyužijete pri retuši každého obrázka, ale je dobré o ňom vedieť.

Pridajte komentár: