Úrovne – Levels

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Pozrime sa na tento obrázok „cez“ nástroj úrovne.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Tie kopčeky ukazujú poltóny, ako sú rozložené na obrázku. Vľavo sú zobrazené tmavé partie, vpravo svetlé. Podľa rozloženia grafu vidíme, že obrázok má veľa informácií v strednej škále poltónov, ale nič nie je dokonale čierne ani celkom biele.

Na nápravu sú určené tie tri trojuholníčky, ktoré sa dajú potiahnuť.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Ľavý regulátor určí, aká úroveň obrazu bude úplne čierna.

  • Ak ho potiahnete zhruba na začiatok miesta, kde začínajú na fotke informácie, spôsobíte, že tmavé miesta sa stanú takmer čierne. Obrázok stmavne, ale v aj tmavých partiách bude stále kresba.
  • Ak ho potiahnete ešte o kus ďalej, spôsobíte, že tmavé aj menej tmavé miesta z obrázku sa stanú čierne a kresbu z nich úplne odstránite. Neodporúčam odstraňovať týmto spôsobom detaily, ak na to nemáte nejaký vážny dôvod – napríklad navodiť pocit pochmúrnosti, alebo ilúziu, že ide o starú fotku.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Pravý regulátor robí to isté, lenže so svetlými partiami obrázka.

  • Ak ho umiestnite na začiatok oblasti, kde na fotke sú informácie, zosvetlíte obrázok tak, že najsvetlejšie miesta sa stanú bielymi. Ostane však v nich kresba.
  • Ak ho umiestnite až za hranicu informácií, tak ako je na obrázku, spôsobíte, že v svetlých a veľmi svetlých oblastiach nebude už vôbec žiadna kresba a budú len biele. Na tomto obrázku by bol celkom bez kresby sneh. Neodporúčam zachádzať do týchto oblastí, ak na to nemáte vážny dôvod – napríklad vzbudiť pocit prehnaného jasu.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Stredný regulátor určuje svetlosť, alebo tmavosť obrázka. Najtmavšie a najsvetlejšie miesto obrázka už máme určené a posúvaním stredného posuvníka smerom doľava spôsobíte to, že poltóny budú na obrázku svetlejšie, než normálne. Obrázok bude prehľadný s príjemnou a bezstarostnou atmosférou.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Naopak – ak posuniete stredný posuvník smerom doprava, poltóny stmavnú. Obrázok získa nádych pochmúrnosti, noci.

So stredným posuvníkom narábajte opatrne, príliš prehnané zosvetlenie alebo stmavenie môže fotke ublížiť.

Pridajte komentár: