Úprava kontrastu

Na túto činnosť je vo všetkých programoch na retuš niekoľko rôznych nástrojov. Hľadajte ich pod názvami Levels (úrovne), Curves (krivky), Auto Contrast (automatický kontrast).

Začnime odzadu. Automatické nastavenie je veľmi praktické. Editor si „prezrie“ fotku a nájde na nej najsvetlejšie a najtmavšie miesto. Podľa týchto dvoch nálezov nastaví obrázok tak, že z najsvetlejšieho miesta spraví celkom bielu a z najtmavšieho miesta spraví čiernu. Poltóny medzi týmito dvoma bodmi teda „roztiahne“ na širší rozsah a fotka získa lepšiu brilanciu.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Obrázok pred úpravou. Fotka je fotená v miernej hmle a nie je na nej nič celkom čierne ani celkom biele.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Obrázok po automatickej úprave kontrastu. Sneh sa stal najsvetlejším miestom, kríky vľavo najtmavším.

To isté sa dá spraviť aj ručne pomocou nástrojov Curves a Levels. Automatika nie vždy vystihne to, čo s fotkou chcete naozaj spraviť.

Pridajte komentár: