Rekonštrukcia vodorovnej polohy fotoaparátu

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Taká fotografia už je nápadne nakrivo. Ak ju držíte v ruke, ako papierovú fotku, nie je to až tak nápadné, ale ak ju umiestnite na internet, alebo do knihy či albumu, tam už to bude vadiť.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

V editore taký obrázok stačí trochu pootočiť. Je to jednoduchá operácia. Označte obrázok a vybranou oblasťou pootáčajte tak dlho, až bude stredná časť obrázku správne.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Správne pootočený výber orežte. Z okrajov obrázka sa síce niečo odcvakne, ale výsledok bude vyrezať aspoň trochu rovno.

Najlepšie býva riadiť sa niečím v strede záberu, čo je bez perspektívneho skreslenia. Na obrázku som sa riadil strechou najvzdialenejšieho domu.

Najčastejšie chyby pri fotení, aj pri následnom orezávaní obrázka:

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Šikmo nafotený obrázok. Nesprávne som zarovnal pravú stranu domu s pravým okrajom fotografie. Celý obrázok „padá“ šikmo doprava.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Rovnaká chyba, ale s ľavou stranou.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Zhruba správne odfotografovaný obrázok. Stredná línia je rovno, boky sa perspektívne zbiehajú. S takto nafotografovaným obrázkom sa už niečo dá spraviť. Čo, to si ukážeme v článku o reštitúcii.

Na vážnejšie práce je však najvýhodnejšie použiť statív s vodováhou. Pomocou vodováhy zaistíte, že otočný kĺb je v správnej, vodorovnej polohe a fotoaparátom sa dá hýbať dookola, alebo hore, či dolu. Nie však šikmo.

Pridajte komentár: