Odstráňte súdkovité skreslenie

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Bežný záber širokouhlým objektívom.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Obzvlášť po bokoch obrazu nie sú línie rovné, ale oblé. Mali by byť rovné, ako ukazujú zelené čiary, ale sú skreslené. Žltými čiarami to naznačujem pre názornosť veľmi prehnane.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Toto je rovnaký druh deformácie, len mimoriadne prehnaný – pre názornosť.

Tento jav vzniká pri fotografovaní širokouhlým objektívom. Čím je lacnejší a širokouhlejší, tým silnejšie býva súdkovité skreslenie.

Jeho retuš žiaľ nie je taká jednoduchá, ako by sa zdalo. Chce to viac pokusov a trpezlivosti, kým nájdete vhodné parametre.

Ak na fotoaparáte máte transfokátor (optický zoom), bude súdkovité skreslenie tým menšie, čím viac priblížite.

Každopádne – ak máte obrázok, ktorý je súdkovito skreslený a nutne to potrebujete napraviť, použite filter Pinch. Za chvíľu si povieme, ako sa s týmto filtrom s anglickým názvom pracuje.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Naším cieľom je dosiahnuť opak súdkovitého skreslenia. Na tomto obrázku je to zámerne veľmi prehnané.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Táto deformácia približne kompenzuje vadu objektívu.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Po orezaní okrajov bude obrázok celkom slušný na to, že bol fotený lacným digitálnym aparátom. (Pomohol som mu aj reštitúciou.)

Teraz sa ešte vráťme k filtru Pinch.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Vľavo bežný záber, vpravo je masívne deformovaný filtrom Pinch. Všimnite si, že filter nedeformuje obrázok celkom od okrajov, ale až bližšie ku stredu. Preto musíme pred deformáciou na fotografii vytvoriť okraj.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Obrázok s okrajom bude spracovaný celý.

Aký veľký okraj a akú intenzitu filtra Pinch máte použiť, aby výsledok bol perfektný?

To si budete musieť, žiaľ, vyskúšať a nájsť sami. Každý fotoaparát má trochu inú mieru skreslenia a aj zoom mení parametre tohto javu.

Ak máte záujem o dokonalé fotografie, môžete si tento filter nastaviť aj veľmi presne, je to len otázkou času a skúšania. Výsledné hodnoty si zaznačte. Budú platiť pre váš fotoaparát pri rovnakom stave zoomu vždy.

Odstránenie súdkovitého skreslenia je fajnovosť, ktorú neocení každý divák. Možno sa potrápite, aby vaša fotka bola dokonalá a nikto to neocení.

Ak fotografie pôjdu „do rúk“ na fotopapieri, alebo si ich premietate na monitore, myslím, že odstránenie súdkovitého skreslenia je pomerne zbytočné. Oplatí sa, ak fotografie chcete publikovať. Aj na internetových stránkach, kde je na porovnanie veľa zvislých a vodorovných čiar a objektov, si aj oko laika všimne, že tie snímky sú „také nejaké čapaté“. Ak ich nevyrovnáte.

Komentáre k článku: Odstráňte súdkovité skreslenie

  1. Old Foťák 14. marca 2004

    Váš článok je O.K.Ešte k problému fotenia na statíve.Úplne ideálne je,ak sa dá fotiť na základnú ohniskovú vzdialenosť.To je však uniektorých digitálnych aparátov problém.Celkom najlepší výsledok,by sa mal dosiahnúť,ak je bod otáčania fotoaparátu presne pod clonou.

    mutnanskyjozef@stonline.sk

Pridajte komentár: