Sivá 18% plocha

Článok doplnený 5.11.2004 o nové informácie. Terč sa už dá kúpiť aj na Slovensku. Na Slovensko terče distribuuje megafoto.sk.

Primárnym cieľom tohto terča je presné nastavenie expozície. Tú síce automatika spravidla dokáže nastaviť pomerne presne, sú však situácie, keď z nejakých dôvodov automatika zlyháva. Alebo len  nechcete byť na nej závislí. Prípadne chcete mať farebne a tonálne pomerne presne zachytené objekty, bez ohľadu na ich skutočnú svetlosť, či tmavosť. Typicky sa to požaduje v reklamnej a produktovej fotografii.

Ďalší text sa, samozrejme, týka len fotoaparátov, ktoré majú možnosť manuálneho nastavenia expozície. Ak máte plnoautomatický fotoaparát, tento terč využijete až pri následnej retuši. Ako, to nájdete ďalej v článku. Nemusíte čítať úvod o expozícii.

Nastavenie expozície

Nameriate expozíciu nie podľa scény, ale podľa tejto tabuľky.

Jej odrazivosť je 18%, čo sa považuje za štandardnú priemernú odrazivosť objektov z nášho sveta. Ak na túto hodnotu nastavíte expozíciu, viac sa o expozíciu už nemusíte starať – väčšinu situácií zvládne celkom presne.

Pozor: Práca s tabuľkou vyžaduje prax! Prvé pokusy vám asi nedopadnú dobre. Musíte sa naučiť merať expozíciu tak, aby bola tabuľka vhodne osvetlená, pretože ak bude v tieni, či na neštandardne osvetlenom mieste scény, namerané údaje povedú k pokazeným fotografiám! Čoskoro sa však naučíte, ako tabuľku namieriť, aby zodpovedala priemeru na scéne a podávala dobré výsledky. Nezľaknite sa ani prvých výsledkov – biele objekty budú pravdepodobne svetlejšie, než získané automatikou. Nie vypálené, len svetlejšie. 

Príklad.

Chcete odfotografovať mixážny pult pre katalóg. Automatika však vidí len tmu a tak záber zosvetlí. Obraz je síce jasný, ale nepravdivý. Svetlé nápisy sú už prepálené. S takou fotografiou by na vás klient pustil psov.

Expozícia sa síce dá stanoviť pomocou histogramu, ale je to len odhad.

Ak expozíciu nastavíte podľa meracieho terča, výsledkom bude prakticky presne exponovaná fotografia, ktorá svojou tmavosťou zodpovedá originálu.

V zábere nie sú prepálené miesta, ani príliš hlboké tmy. Vďaka presnej expozícii a presnému nastaveniu bielej sú aj farby oveľa živšie. Škoda, že roky na prístroji zanechali hodne prachu… :-)

Iný príklad fotografovaný automatikou. Odraz svetlých plôch prinútil automatiku fotoaparátu mierne stmaviť expozíciu. V strede záberu som umelo vložil do fotografie neutrálnu sivú plochu, ako by asi mala vyzerať tabuľka umiestnená vedľa nej. Vďaka stmavenej expozícii sú podrobnosti v tmách už príliš tmavé.

Pri meraní expozície a bielej podľa meracieho terča je výsledok svetlejší – biele ešte obsahujú kresbu, ale tiene sú prekreslené naozaj precízne. Mierne svetlejší terč (oproti umelo vloženej porovnávacej sivej) je spôsobený diskrétnym odleskom od okna. Terč síce je mimoriadne matný, ale predsa len má miernu odrazivosť. Biela je nastavená podstatne presnejšie.

V teréne

Pri fotografovaní nejakej akcie – nielen v ateliéri – môže byť univerzálne nastavená expozícia veľkou výhodou.

Stačí, aby ste fotografovali skupinku ľudí. Príde medzi nich nevesta v bielom a všetky tváre pohasnú, pretože automatika obraz príliš stmaví. Alebo nejaký objekt na scéne môže klamať automatiku a nenastaví bielu korektne.

Ak si tento terč na meranie expozície a bielej kúpite, myslite na fakt, že mnoho fotoaparátov má pri použití zoomu inú hodnotu clony, ako v stave širokouhlého objektívu. Nedá sa preto expozícia merať tak, že napríklad ultrazoomom priblížite obraz na terč, nastavíte expozíciu a odzoomujete. Dosiahli by ste veľmi nepodarené obrázky! S takýmto postupom by som bol veľmi opatrný aj pri objektívoch, ktoré deklarujú rovnakú clonu po celej dráhe. Treba to poriadne overiť, silný zoom môže meniť aj iné vlastnosti obrazu, dokonca aj farebné podanie. Preto merajte expozíciu s takou hodnotou zoomu, s akou naozaj budete fotografovať.

Ako terč vyzerá

Rozmer terča je zhruba vo veľkosti kancelárskeho papiera, je na kartóne. Pre domáce použitie by sa dalo uvažovať aj o jeho rozrezaní na 4 kusy – môže to byť praktické, pretože extrémne nízka odrazivosť terča je silne náchylná na poškriabanie a pri pravidelnom používaní sa terč opotrebuje.

Tabuľka 18GC je plocha celkom presne sivej farby, ktorá má 18% odrazivosť.

Využitie pri retuši

Terč pokrytý 18% neutrálnou sivá farbou je ako balzam pre retušéra. Keď otvoríte v editore nejakú fotografiu, skoro vždy má nejaký jemný farebný nádych. Pomocou tohto terča nastavíte správne farby neraz pomocou jediného kliknutia.

Pri horšie exponovaných fotkách to už je síce na viac kliknutí, ale zároveň získate oporný bod, ktorým sa môžete riadiť.

Ak máte tento terč odfotený niekde v zábere, stačí, aby ste 3× klikli a farby sú nastavené. Spravidla sa vám ich takto podarí nastaviť presne aj vtedy, ak automatické funkcie typu Auto Levels, alebo Auto Colors zlyhávajú.

Ako na to?

Ak máte niekde v zábere odfotografovanú 18% sivú farebnú tabuľku, viete, ako majú vyzerať neutrálne farby. Na ukážku zámerne použijem mierne podexponovanú fotku.

Šípka ukazuje na umelo vloženú sivú plochu – takú farbu a svetlosť by mala sivá tabuľka mať ideálne. Vidíme, že obrázok je razantne podexponovaný a má teplý farebný nádych. Pre takúto rozsiahlu retuš sa oplatí prepnúť pred spracovaním obrazu záber do 16-bitového režimu.

Ak v editore zvolíte funkciu Levels…

…kliknite na stredné kvapátko a ním na sivú tabuľku. V tej chvíli sa farebnosť upraví tak, aby sivá farba bola naozaj sivá. Spravidla to aj farebnosť nastaví na presné farebné podanie.

Týmto kliknutím editor automaticky nastaví pozíciu strednej hodnoty pre každý kanál osobitne. Na obrázku je modrý kanál – z pôvodnej hodnoty 1 „skočil“ na hodnotu 1,09. Podobne sa zmení stredná hodnota všetkých kanálov tak, aby sa zo sivej stala sivá. Nezmení sa tým žiadny iný parameter fotky.

Výsledkom je záber farebne veľmi blízky realite. (Ak nie, chyba je buď vo fotoaparáte, alebo v osvetlení.)

Druhým krokom môže (nemusí) byť vyrovnanie svetlosti. Vo svojom editovacom programe pokračujte v editácii funkcie Levels.

Potom, čo ste sivú nastavili na neutrálnu pomocou ťahacích prvkov, upravte urovne  tak, aby si
vé farby splynuli. V tej chvíli viete, že máte sivé tóny na fotografii zobrazené celkom korektne. Podmienkou však je, aby sivá tabuľka bola na mieste, kde je priemerné svetlo, nie je v tieni, alebo sa neleskne.

Teraz je fotka tonálne aj farebne blízka ideálnej expozícii. Obrázok môžete previesť naspäť do 8-bitového a vyhlásiť za vyretušovaný.

Pri tomto nastavení je samozrejme nutné myslieť aj na to, že sivá tabuľka musí byť osvetlená rovnakým svetlom a rovnako, ako podstatná časť scény.

Tip na mimoriadne presné nastavenie

Každý fotoaparát podáva mierne zrnitý obraz a preto, klikanie býva nepresné – stačí aby ste klikli po viac červenej, alebo viac zelenej oblasti šumu a fotka bude nastavená celkom nesprávne.

Zašumený záber (na zábere je výrez 1:1). Často pomôže nastaviť „citlivosť“ kvapátka na viacpixelovú – kvapátko potom sníma priemerné hodnoty viacerých okolitých pixelov. Na bežné záberu to bežne stačí.

Na viac zašumených fotkách sa mi však viac osvedčil nasledovný postup. Používam ho vždy vtedy, keď mi záleží na čo najpresnejšom farebnom podaní fotky.

Plochu, ktorú budem potrebovať pre kvapátko, označím.

Na takto označenú plochu aplikujem filter medián s rádiusom 10 až 20 pixlov. (Photoshop má ešte lepšiu voľbu – filter Blur > Average, ktorý získa priemerné hodnoty. Tým sa sivá plocha stane dokonale, počítačovo plynulá, pretože šum úplne zanikne. Kdekoľvek kliknete, vždy nameriate rovnaké hodnoty.

Ak sivá plocha má byť súčasťou výsledného snímku, jej rozostrenie by v obrázku mohlo vadiť. V takom prípade namerané hodnoty Levels iba uložte a neaplikujte. Vráťte sa o dva kroky nazad – zruší sa tak rozostrovacia funkcia filtru Medián, aj označenie oblasti. Teraz máte obrázok v pôvodnom stave. Znovu zvoľte funkciu Levels, načítajte uložené dáta a aplikujte ich na fotku.

Popísané to vyzerá zložito, ale je to akcia len pár sekúnd. Dôležité je, že výsledok býva farebne veľmi presný. Získate bez veľkej námahy farebne neutrálny záber.

Pre striktnú presnosť

Výrobca poskytuje aj denzitografické údaje o skutočnej farbe tohto terča. Dosiahnuť dokonale neutrálnu farbu pri výrobe totiž nie je možné. Odchýlka od ideálne sivej farby je síce malá, ale na presné použitie ju možno chcete poznať.

Odchýlka série terčov, ktoré sú aktuálne v predaji je 0,5 v súradnici a* a s chybou -0,1 v súradnici b* (LAB).

Aby ste si urobili predstavu o tom o akej zanedbateľnej farebnej odchýlke hovoríme, tu je ukážka maximálnych farebných odchýlok:

Ak máte dobrý monitor, vidíte diskrétne farebné rozdiely. Ak horší, pozrite sa najskôr na tento obrázok…

…na ňom je vidieť, kde máte hľadať farebné odchýlky a v akých farbách.

O hodnotu odchýlky potom môžete upraviť nastavenie svojho retušovacieho programu. Výsledok sa tým však zmení len tak málo, že si nemyslím, že treba tieto odchýlky vôbec brať do úvahy. Chyby nasviietenia sú aj tak mnohonásobne väčšie.

Alternatíva zadarmo?

Presne kalibrovaná sivá farba sa bežne nepredáva a nedá sa ani podomácky vyrobiť.

Môžete však skúsiť šťastie so sivým krepovým papierom, aj niektoré farebné papiere obsahujú aj sivý papier. Tieto sivé však väčšinou majú nejaký farebný nádych raz trochu domodra, inokedy trochu dožlta…

Keby ste mali na výber, ktorú z týchto plôch by ste označili za sivú? Pretože ani jedna nie je…

Každopádne – ak na dennom svetle vidíte, že nejaký predmet je jednoznačne sivý a to bez farebných prísad, môžete skúsiť retušovať podľa toho. V bežných domácich podmienkach a na neprofesionálnu fotografiu spravidla také drobné nepresnosti v sivej nezvyknú vôbec prekážať.

Ak sa vám táto technika nastavenia fotiek osvedčí, môžete si neskôr kúpiť profesionálne vyrobený terč a nemusíte ho kúpiť, ako mačku vo vreci.

Kde sa to dá kúpiť?

Na Slovensko tieto terče distribuuje megafoto.sk.

Komentáre k článku: Sivá 18% plocha

 1. Charlie 6. júna 2004

  Ahoj Miro, díky za tento článek. Popsaný postup je mi jasný, ale bohužel u mne nefunguje. Mám kalibrovanou 18% šedou plochu. Problém však nastává v PC. Předpokládám, že uváděných 18% šedá je myšleno jako CMYK 0,0,0,18. Pokud si např. ve Photoshopu vytvořím plochu vyplněnou CMYK 0,0,0,18, tak dostanu mnohokrát světlejší šedivou než je barva tabulky na fotografii a kalibrace barev dle této šedé dopadne katastrofálně. Ještě musím podotknout, že monitor mám kalibrovaný Adobáckým sw, nastavený na 5500 K. Pokud se podívám na fotky uveřejněné v článku, tak Tebou uměle vložená šedivá plocha má dle mne reálné barvy, ale zase neodpovídá CMYK 0,0,0,18. Nevíš v čem je zakopaná kočka? Díky za odpověď. Charlie

 2. shinobi 3. septembra 2004

  sice je to neskora reakcia, ale nie je CMYK v rozsahu 0-255 pre kazdu zlozku? potom 18% by bolo 0,0,0,46 ak sa nemylim

 3. Miro Veselý 4. septembra 2004

  Charlie, shinobi: určite to nie je 18%K z CMYKu. Teraz tu nemám podklady čoho presne 18% to je, ale je to hodnota Lab 50,0,0, alebo RGB 120,120,120. Cmykom sa dá interpretovať až potom, čo by sme sa dohodli, aký CMYK.

 4. shinobi (ICQ 328139226) 23. septembra 2004

  Ste naozaj jediny zdroj, ktory dokaze zabezpecit na Slovensku 18% sivu tabulku? Okrem Vas som nevygoogloval absolutne nikoho. Vazne totiz rozmyslam nad tou obojstrannou.

 5. Miro Veselý 23. septembra 2004

  shinobi: je možné, že na slovensku to nepredáva vôbec nikto. Kto by aj chcel, predá jeden, alebo dva kusy ročne a to žiadneho veľkoobchodníka nebaví… Zobral by som na sklad pár kusov (môžem predávať tovar, ako živnostník) ale chce to investíciu pár tisíc s výhľadom návratnosti o pár rokov. Snáď sa na to neskôr dám, teraz si radšej budem pichať pod nechty špendlíky, je to zhruba podobne zábavné a ešte sa aj ušetrí.
  Opakujem výzvu: Ak sa nájde zopár záujemcov, objednáme to spoločne. http://www.danes-pixta.com má kopu zaujímavých terčov, jednu recenziu mám napísanú už pol roka. Dík za pripomenutie. Skúsim sa spojiť s jedným predajcom.

 6. shinobi (ICQ 328139226) 24. septembra 2004

  Ja mam urcite zaujem o tu obojstrannu tabulku (18% grey, 90%white). Spominany vyrobca mi na mailovy kontakt odpovedal, ze minimalne objednavky robi v cene 1000,-Kc, a poradil mi prave obratit sa na Vas. So mnou mozete kazdopadne pocitat.
  Vlado

 7. Miro Veselý 24. septembra 2004

  shinobi: už jednáme. okolo 10. októbra by mali doraziť prvé kusy, nájdem predajcu a v článkoch nájdete linky.

 8. shinobi (ICQ 328139226) 24. septembra 2004

  Super. Spolieham sa na Vas, mate potom u mna pivo :-)

 9. Miro Veselý 24. septembra 2004

  shinobi: vzhľadom na tento fakt http://www.chudnutie-ako.sk/ pivo už nepijem, ale môžete mi kúpiť jeden téglik nemenovaného živého jogurtu. Zabijem ho a vychlípem. :-)

 10. Feri 11. októbra 2004

  šedú tabuľku mám z PhotoLife, a reagujem na predpripomienky: je skutočne RGB 120, 120, 120??? IMO je šedá „stredne šedá“, takže by to malo byť 128,128,128… ak si namiešaš LAB, tiež by to tak malo vyjsť

  vie niekto prečo je to 18%? nejedná sa mi že prečo 18 (lebo typická fotoscéna odrazí 18%dopadajúceho svetla, niekedy sa objavuje aj údaj 15% alebo 12%), ale čoho 18 (z pohľadu RGB alebo LAB).

 11. Miro Veselý 11. októbra 2004

  Feri: Pokiaľ viem, ide o odrazivosť. Lab reprezentácia by mala byť 50/0/0. Pre sRGB to photoshop interpretuje ako 119/119/119. Stredná sivá je 128/128/128

 12. Dano 5. novembra 2004

  Miro Vesely: mna nezaujima z coho je to vyrobene a coho je to 18%. Mna zaujima, ze co mam kupit ci aj tuto tabulku aj ten ciernosedobiely terc alebo jedno z toho.. Ved ta seda je aj na tom terci nie?

 13. Miro Veselý 5. novembra 2004

  Dano: Sivá je na obidvoch terčoch rovnaká. Inak každý má trocha iné určenie… Na domáce otenie by som kúpil ten veľký a rozrezal na 6 malých. Lebo sa to ľahko poničí.

 14. shinobi (ICQ 328139226) 9. novembra 2004

  Tak som objednal tu 18% 8″x10″ DIN A4. Skor ale rozmyslam nad rozrezanim na 3 – 1xA5+2xA6 a pouzivat podla potreby. Ked to dorazi hodim moje skusenosti :-)

 15. Miro Veselý 9. novembra 2004

  shinobi: už sa teším na skúsenosti. ja na tom aj reprodukujem veci… ideálne pozadie na rozdiel od bielej, či čiernej.

 16. MAHO 9. novembra 2004

  To all:
  ja som si to tiez objednal, uvidime…
  Aj ked niektori radsej vyvazuju bielu na bielej karticke, tak to asi okrem merania expozicie pouzijem aj na WB

 17. Miro Veselý 9. novembra 2004

  MAHO: Na bielu je to veľmi presné, ale vo väčšej tme tmavé.

 18. Dano 9. novembra 2004

  Ked som zistil, ze sa tam plati 100 Sk postovne a balne, tak som zacal hladat dalsich ludi co by si to objednali spolu so mnou. Kazdy na mna z vysoka kasle. Ze na co mu to bude a ze to nepotrebuje. Jeden kolega sa ani neopytal na co to je. Povedal nechcem. Zbytocne sirim osvetu. Kazdy si mysli ake len ma uzasne fotky a nic mu nechyba ku stastiu a pri tom len nevidi ako mu tahaju do ruzova alebo do zelena.

 19. Miro Veselý 10. novembra 2004

  Dano: to potvrdzujem. Ale priznám sa, že kým som sám neskúsil prácu s normálnym meraním, myslel som si, že to nepotrebujem. Sú to drahé veci a človek to využije len raz za dlhý čas. Keby sa to predávalo (a vyrábalo) hromadne, stálo by to pár korún :-(

  teraz testujem špeciálne osvetlenie počítačového pracoviska umelým denným svetlom, je to prvotriedne. keď vydám recenziu, očakávam, že sa ozvú takí, čo povedia „svetlo, ako svetlo“.

Pridajte komentár: