Blooming

Pod pojmom blooming sa rozumie nepríjemná vlastnosť digitálnych fotoaparátov. V angličtine slovo blooming znamená aj žiariaci. (Okrem toho, že to môže znamenať rozkvitanie, a iné významy.) A práve veci, ktoré "žiaria" (v zmysle veľmi jasného svetla) vyvolávajú tento jav. V dnešných digitálnych fotoaparátoch sa s ním už stretávame v tak malej miere, že o ňom možno ani neviete. Vzniká len v najnáročnejších svetelných situáciách.

Ak chcete blooming vidieť, s veľmi vysokou pravdepodobnosťou ho uvidíte pri filmovaní digitálnym fotoaparátom. V režime filmovania je snímač digitálneho fotoaparátu využívaný iným spôsobom, než pri fotografovaní a filmovaný obraz má podstatne horšiu technickú kvalitu. Najnápadnejším problémom je potom práve blooming. Veľa rečí nepresvedčí. Poďme na obrázky.

Blooming, teda žiara je na tomto obrázku odlesk slnka na kapote auta. Vytvára zvislé fialové čiary po celej ploche obrázka.

Rovnaký fotoaparát v režime fotografovania však blooming nevytvára.

Oveľa nenápadnejším zdrojom bloomingu môžu byť objekty, ktoré sú jasné, ale človek si neuvedomí ich prítomnosť. Na tomto zábere vytvárajú žiaru odlesky okien a svetlé okenice. Fotoaparát tento jas nezvládol a ten sa preniesol do obrazu v podobe zvislých pásov. Toto je záber v režime videokamera.

Blooming vzniká v snímači. Ak na bunku dopadne svetlo príliš veľkej intenzity, vzniká veľký elektrický náboj ktorý sa "preklopí" do vedľajšej bunky, často do buniek. Vzhľadom na konštrukciu snímača sa toto preklápanie zvyčajne deje len v jednom smere a tak blooming vidíte v podobe pásu.

S týmto javom sa nedá nič robiť. U starých fotoaparátov bol bežný, v zúčasnosti už sú snímače proti bloomingu pomerne úspešne chránené a tak vzniká zvyčajne len v malej miere pri snímkach so slnkom v obraze. Častejšie sa s ním stretnete v málo kvalitných fotoaparátoch v mobilných telefónoch a v lacných web a videokamerkách.

Pridajte komentár: