Koľko megapixelov treba?

Článok som napísal v lete 2002 a doplnil v januári 2005.

Pri výbere fotoaparátu bude pre vás jedným z najdôležitejších údajov, aký najväčší obrázok z neho dokážete vyrobiť, aby bol ešte ostrý a neštvorčekovaný.

Každý, kto sa teší, že teraz poviem číslo, napríklad, že 5 megapixelov sa hodí na fotku rozmeru A4, bude sklamaný.

Rozmery papierovej fotografie sú na počte pixelov nezávislé. Ak použijete málopixelovú fotografiu na výrobu veľmi veľkej fotky, nič sa nestane. Veľká fotografia síce nebude práve najostrejšia, ale bude často celkom použiteľná a to preto, že na veľký obrázok sa málokto pozerá lupou. Bežne sa stretávame s obrazom, ktorý je zložený s príliš malého zdrojového digitálneho obrázka – a neprekáža to.

Reklamné veľkoplošné pútače pri cestách sú často vytvorené z malých obrázkov. Zväčšenina s plochou niekoľkých metrov a pri pohľade z primeranej vzdialenosti totiž zodpovedá pohľadu na pohľadnicovú fotografiu, ktorú si prezeráte držiac ju v ruke.

Televízny obraz má necelého pol megapixelu. V televízore sa zväčší aj na rozmer veľkého plagátu. Pri pohľade z primeranej vzdialenosti sa zdá ostrý, hoc v skutočnosti ostrým nie je.

Preto počet megapixelov nie je celkom rozhodujúci údaj, aké veľké fotografie sa dajú spraviť.

Môže však významne ovplyvniť kvalitu obrazu. Čím viac megapixelov má fotka, tým viac podrobností na nej bude zaznamenaných.

Áno, dá sa namietať, že množstvo podrobností závisí aj na kvalite objektívu, ale to teraz nechajme bokom.

Pre lepšiu názornosť vzťahu pixelov ku podrobnostiam si predstavte plochu obrazu, rozdelenú na sieť pixelov. Čím hustejšia sieť to bude, tým jemnejšie podrobnosti budú zaznamenané.

Alebo inak:

Keby sme veľkosť pixlov nezmenili, viac megapixelová fotografia by mala väčší rozmer pri zhruba rovnakom množstve zaznamenaných podrobností.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Na tomto obrázku vidíte pomery. 1,3-megapixelový aparát je ten najmenší obrázok a 5-megapixelový najväčší.

Najskôr zobrazím všetky obrázky a potom všetky detaily, nech ich máte pre lepšie porovnanie čo najbližšie pri sebe.

DPI

Fotografie sa pokúsim prepočítať aj na DPI, ale tento prepočet nie je jednoduchý. Digitálne aparáty, žiaľ, nemajú „žiletkovú ostrosť“, ako to nazývam. Aj na najostrejších hranách vždy vidno neostré miesta. Je to nedokonalosť technológie a treba rátať s tým, že z 1,3-megapixelového digitálneho aparátu v skutočnosti nedostanete taký ostrý obrázok, ako by ste získali zmenšením osemmegapixelového obrázka na rovnaký rozmer!

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Vľavo 2-krát zväčšený detail z 1,3-megapixelového digitálneho aparátu, vpravo na rovnakú veľkosť zmenšený kvalitný záber.

Obraz je v digitálnom fotoaparáte skladaný z troch čiernobielych obrázkov.

1,3 megapixelové fotoaparáty

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Fotka z 1,3-megapixelového aparátu. Fotka je síce pekná, ale aj na rozmere papierovej fotky 9 × 13 centimetrov jasne vidno, že nie je dokonale ostrá. Na rodinné účely však bezpečne stačí.

Na menšie obrázky vezmú taký obrázok aj do tlače.

Dnes sa už 1,3 megapixelové fotoaparáty kúpiť nedajú (možno v bazáre). Možno sa s nimi stretnúť v mobilných telefónoch a iných hračkách, ktoré síce trocha fotia, ale kvalita celého takého minifotoaparátiku nestojí za reč.

Fotka 9 × 13 centimetrov, vyrobená z rozmeru 1,3 megapixelového fotoaparátu pixelovo zodpovedá 250 DPI, fotka A4 zodpovedá 100 DPI. Reálnejší odhad obrazového rozlíšenia 1,3 megapixelového fotoaparátu je pre rozmer 9 × 13 okolo 150 DPI, pre A4 60 DPI.

Dvojmegapixelové fotoaparáty

V súčasnosti dožívajúce rozlíšenie, ktoré dnes považujeme za vhodné tak pre deti. V skutočnosti celkom primerané na výrobu pohľadnicových fotografií.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Dvojmegapixelový aparát. Na pohľadnicovej fotke ešte trochu vidno, že nie je dokonale ostrá. Na rodinné akcie je toto rozlíšenie plne dostatočné. Aj zväčšenina 13 × 18 je vcelku pekná. Farby už začínajú byť solídne, sú bohatšie. (Kvalita farieb súvisí aj s technologickým pokrokom, nielen s rozlíšením). V obrázkoch začíname cítiť detaily.

Fotka 9 × 13 centimetrov pixelovo zodpovedá 300 DPI, fotka A4 zodpovedá 130 DPI. Reálne rozlíšenie odhadujem na 200 DPI pri pohľadnici a 80 DPI pri zväčšenine A4.

Trojmegapixelové fotoaparáty

Optimálne rozlíšenie na väčšinu použití. Snímky sú primerane prekreslené na rozmer 10 × 15, či 13 × 18. Aj rozmer A4 je už celkom použiteľný. Výhodou takéhoto rozlíšenia je pomerne malá dátová náročnosť fotiek – zmestí sa ich všade pomerne veľa, aj na pomalom počítači sa zobrazujú svižne.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Trojmegapixelový aparát. Pohľadnicovú fotku z tohto aparátu od fotky z filmu rozozná len profesionál, môžete rátať so slušnou kvalitou aj pri zväčšenine A4. Na prvý pohľad ju od zväčšeniny z filmu rozoznáte len pri detailnejšom pohľade.

Samozvaní znalci teraz iste chcú vykríknuť od hrôzy, či sa Veselý definitívne zbláznil, ak porovnáva "úbohý trojmegapixel" s filmom. Rád by som však pripomenul, že z filmu sa fotky v laboratóriách vyrábajú skenovaním. Na výslednej pohľadnicovej fotografii z filmu nenájdete viac detailov (ktoré na filme naozaj sú) lebo skener je nastavený na hrubé rozlíšenie. Keby laboratóriá vyrábali fotky optickou cestou, rozdiel v ostrosti a podrobnostiach by bol v porovnaní s digitálnym fotoaparátom priepastný.

Fotka 9 × 13 centimetrov pixelovo zodpovedá 400 DPI, fotka A4 zodpovedá 180 DPI. Môj odhad skutočného, obrazového rozlíšenia: 250 DPI pre pohľadnicu, 120 DPI pre rozmer A4.

Štvormegapixelové fotoaparáty

Štvormegapixelový aparát už poskytuje pre amatéra naozaj luxusnú kvalitu. Pri nákupe si však musíte siahnuť až tak hlboko do vrecka, že sa dotknete topánky. (Táto veta už v roku 2005 neplatí, ale páči sa mi, tak ju nechávam… :-)

Rozmer A4 na papierovej fotografii od fotky z filmu v bežnom minilabe rozozná len cvičené oko, ktoré vie, na čo presne sa treba pozerať.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Na rodinnú fotografiu predstavujú 4 megapixely práve to rozlíšenie, ktoré považujem za optimálne. Viac netreba. Viac megapixelov síce poteší, fotografie budú ostrejšie, ale 4 megapixely sú optimálnym rozlíšením. Prečo?

 • Pohľadnicové
  fotky budú prakticky vždy rovnaké – či budete vychádzať zo 4 alebo 8 megapixelového zdrojovoého obrácka.
 • Veľké zväčšeniny sa robia zriedkakedy a málokto sa na ne pozerá lupou.
 • Väčšie fotografie pýtajú jesť – chcú väčšie a drahšie pamäťové karty.
 • Väčšie fotografie sa na bežnom, nie najrýchlejšom počítači musia chvíľu načítavať, kým sa zobrazia.
 • Aparát nemusí mať tak kvalitnú optiku, ako prístroj s vyšším rozlíšením.

Je jasné, že viac megapixelov podá kvalitnejší obraz, ale komu ide o solídnu kvalitu a nechce priveľa minúť, môže pokojne voliť prístroj s týmto rozlíšením.

Päťmegapixelové fotoaparáty

Podobne, ako štvormegapixelové. Optimálna kvalita rozlíšenia obrazu. Pri porovnaní fotografií v laboratóriu začína konkurovať skenovaným obrázkom z filmu. Film mierne zvíťazí v ostrosti len pri najväčších zväčšeninách.

Odhadujem, že prístroje s rozlíšením okolo 4 až 6 megapixelov budú na scéne pomerne dlho, ako optimálne riešenie. Očakávam, že vývoj pôjde skôr cestou vylepšovania iných parametrov, než zvyšovania rozlíšenia.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

5 megapixelov a viac je hranica, ktorá už takmer šliape na päty aj rozlíšeniu bežných filmov. Množstvo detailov, výborné podanie farieb, spravidla aj výrazne kvalitnejší fotoaparát s lepším objektívom – to sú znaky tejto triedy. Fotky sa dajú pokojne zväčšiť aj na plagátový rozmer (nebude ostrý, ak sa naň pozriete zo vzdialenosti, z akej sa pozeráme na pohľadnicové fotky).

Fotka 9 × 13 centimetrov zodpovedá 500 DPI, fotka A4 zodpovedá 220 DPI. Reálne obrazové rozlíšenie odhadujem na 330 DPI pre pohľadnicu a 150 DPI pre A4.

Osemmegapixelové aparáty

Prístroje tejto triedy podávajú poctivo prekreslený obraz, ktorý však je dátovo náročnejší. Celkovo je fotografovanie takým prístrojom drahšie aj preto, že ak má byť rozlíšenie využité, musí byť v prístroji lepšia (drahšia) optika. Obrázky sú väčšie a potrebujete väčšiu kapacitu pamäťovej karty. V laboratóriu obrázky pohľadnicového rozmeru nebudú oveľa lepšie, než zábery z trojmegapixelového prístroja, pretože vyvolávacie mašiny ich pred spracovaním spravidla zmenšia…

Zväčšeniny

Na všetkých obrázkoch som urobil výrez, ktorý si teraz zväčšíme. Tento výrez zodpovedá rozmeru 1,5 × 2 centimetre, aký by mal na fotografii 9 × 13 centimetrov na papierovej fotke.

A zväčšujeme…

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

1,3 megapixelu. Niet ostrého bodu, niet farieb.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

2 megapixely. Neostrosť ešte síce vidno, ale aj takýto výrez už obsahuje v núdzi použiteľné informácie.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

3 megapixely a ostrosť zas o fúz narástla.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

4 megapixely, okrem ostrosti si všimnite hlavne výrazne sa zlepšujúce podanie farieb, obzvlášť červenej a fialovej.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

5 megapixlov. Viac farieb, viac detailov, menej šumu.

Viac megapixlov však poteší…

V diskusii k tomuto článku padol dôležitý argument, ktorý hovorí v prospech fotografovania na čo najviac megapixlov: výrez.

Ak máme fotografiu, ktorá by lepšie vyzerala po miernom výreze, tak pri obrázku s vysokým rozlíšením si taký výrez môžeme dovoliť a kvalita tým utrpí len zanedbateľne. Ak ale fotografujeme na "doraz", čiže obrázok nemá práve najlepšie rozlíšenie, potom výrez ovplyvní kvalitu viditeľne.

Výrez totiž zníži rozlíšenie a neraz spôsobí aj resamplovanie obrázku, ak treba napríklad záber pootočiť.

Záver

Kvalita rozlíšenia prístroja je daná nielen kvalitou rozlíšenia, ale aj objektívom. Ak máte prístroj, ktorý kreslí zlý obraz, márne je akokoľvek dokonalé rozlíšenie. Aj iné parametre sú významné – napríklad väčšinou lepšie je mať veľmi rýchly štvormegapixel, ako pomalý osemmegapixel…

 • Na bežné rodinné fotografie stačí rozlíšenie okolo troch až štyroch megapixlov.
 • Za optimálne a univerzálne rozlíšenie sa dá považovať 5 až 6 megapixlov. S takým prístrojom sa dá fotografovať aj pre noviny, či časopisy, hoc veľmi nie na celostránkovú obálku.
 • 8 a viac megapixlov stojí za úvahu skôr na publikačné účely, fotodokumentáciu.

Hranice sa, samozrejme, presúvajú. Fotoaparáty sú čoraz lacnejšie. Ak v roku 2002 som odporúčal kupovať na rodinné fotky 1,3 megapixlový prístroj, ako celkom dostatočný, dnes ich už nedostať. Preto sa na bežné použitie dá s prehľadom použiť aj ten najlacnejší, značkový prístroj.

S pixelmi to proste nie je potrebné preháňať. Akonáhle totiž začnete snímať vo vysokom rozlíšení, stúpajú nároky – nielen na techniku. Aj na fotografa. Prístroj s výborným rozlíšením výborne rozlíši aj vaše chyby – najčastejšie to býva pohybová neostrosť a tak paradoxne z lepšieho prístroja môžu "vypadávať" horšie fotografie…

Na druhej strane – prečo to nepovedať na rovinu?: Čím viac pixelov, tým lepšie. Len sú drahé…

Komentáre k článku: Koľko megapixelov treba?

 1. sweter 15. decembra 2003

  geniálne vysvetlené, pojmy ako pixel a DPI robia ľuďom často problémy, ale v tomto článku je to názorné a jasné…

 2. val 26. augusta 2004

  dakujem za nazorne vysvetlenie
  clanok je super

 3. EMIR 22, 09. 2004 22. septembra 2004

  Díky, díky, díky. Konečně jsem pochopil.

 4. indy 9. decembra 2004

  Dost intenzivne fotim uz druhy rok na Olympuse 720 s 10xZoom, 3 Megapixle.
  Od ana Neffa som sa naucil, ze fotka musi byt po optickej stranke dobra a potom sa s nou da nieco robit. Zlu optiku nenahradia megapixle. To je na margo 5 megovych „zazrakov“ do damskej kabelky. Miniaturizacia tychto fotakov ma skor spionazny efekt (napr. fotenie na pohrebnom ghate v Benares hranici s rizikom bitky od domacich) ale cez sosovku velkosti nechta neprejde tolko svetla, aby to 5 megovy chip vytiahol spat na slusnu uroven.
  Nahananie sa za megapixlami zhruba konci, fokus sa zacina upriamovat na rychlost akcie a kapacitu pamate.
  Inak suhlasim s radou autora zacat s lacnejsimi. Moj fotak po roku a pol zlacnel z 23 tis Sk na 12 tis.

 5. shinobi (ICQ 328139226) 9. decembra 2004

  Indy, suhlasim, v poslednej dobe sa dobre bavim (a lutujem reklamou zblbnutych zakaznikov neznalych problematiky) nad 5MPx v mobile. Neviem si predstavit, co moze odfotit s optikou aka tam je pri velkosti chipu aky sa pod takuto optiku zmesti. Jednoducho fyzikalne zakony platia a urcuju limity bez ohladu na reklamu.

 6. BoBo 3. februára 2005

  Mozno by sa hodilo poznamenat, ze viac megapixlov znamena mensiu plochu jedneho pixla… a tym padom aj vyssi SUM a neumerne sa zvysujuce NAROKY na hardware fotoaparata… najkrajsie to bolo tusim vidiet na Kanonoch Ackovej serie… este 60/70 zvladali slusnych 2.2 obrazku za sekundu, a neskor 4 a 5 mpix uz len 1.5fps (ak si dobre spominam)…

 7. petnov 3. februára 2005

  Rozlíšenie je droga. Ak Vás to raz chytí ste v riti. Propaganda Vás prevalcuje a začnete rozmýšlať, že 5 Mpx prístroj, ktorý nemá ani rok, je už stará šunka, lebo už sú na trhu 7, 8 MPx. A to pritom kreslí obrázky ako víno. Ale tá reklama Vás žerie zvnútra ako týfus a denne zápasíte s digifoto stránkami, ktorý foťák kúpiť. Ale preto, že som silný a odolný vydržím a nebudem klamať manželku, že mi ten nový foťák požičal kamarát len tak, alebo že stál dvetisíc korún.
  To len tak pomimo. Radšej si kúpim ešte jednu alebo dve nové karty, polarizačný filter, alebo Cokina. Sme stratená generácia medzi jednotkami a nulami.

 8. Roman 3. februára 2005

  BoBo:
  „viac megapixlov znamena mensiu plochu jedneho pixla…“
  Takto povedane to nie je pravda, plati to iba pri rovnakej velkosti CCD cipu.

  Roman

 9. Miro Veselý 3. februára 2005

  Roman: Platí to na fotke. Ak mám 1,3 megapixel, je na obrazovke 1:1. Pixel má skoro milimeter. Ak mám 8 megapixel, jeden pixel sa doslova stratí.

 10. Roman 3. februára 2005

  Miro: No, nemyslim, ze to BoBo tak myslel…

  Roman

 11. BoBo 3. februára 2005

  Bezne do vyssej rady toho isteho fotoaparatu davaju tu istu velkost cipu… Takze vetsinou je to tak, ako som napisal… Podla dpreview napr. krajsie kresli 6mpix D70 ako vela 8mpix evf… ja by som bol radsej, keby sa starali o velkost cipu (aspon pri drahsich modeloch) ako o rozlisenie… pomaly sa dostavame do oblasti, kde uz pre bezneho fotografa znamena viac mpix viac problemov… (napr. starsi model A1 bol v niecom rychlejsi ako novsi a vylepseny A2 :(

 12. JitkaCL 3. februára 2005

  Ja bych rekla, ze by tu byl jeden opomenuty duvod pro vic megapixelu. S temi miniaturnimi „fotaky“ se totiz neda poradne zamerit a tak se u nich musi pocitat s vetsím orezem fotky.
  Co se mne tyka, tak ja jsem digitalni fotoaparaty „amnestovala“ teprve nedavno. Byla jsem zvykla fotit na kinofilm a stredni format a digitaly mne dlouho neuspokojovaly. Rikala jsem jim „obrazkovace“:-) Ted uz si to nemyslim. Digitaly dospely a doufam, ze brzy ustane i ten marketingovy mumraj kolem megapixelu a stale novych „revolucnich“ typu digifotaku a zacne se zase spis hledet na kvalitu.

  Jo a mimochodem. Zrovna minuly tyden jsem byla za hlupaka, kdyz jsem pro rodinne foceni doporucila 3Mpx fotacek. Ten clovek vedel z reklamy, ze musi mit minimalne 5Mpx:-) Stejne tak lidi z reklam vedi, ze dobra videokamera ma 990ti nasobny zoom a veri take tomu, ze za 4.000Kc si koupi senzacni tiskarnu o rozliseni 4.200DPI…

 13. Miro Veselý 4. februára 2005

  BoBo: Áno, veľký snímač je dobrá vec :-) Už aby to bol štandard…
  JitkaCL: Ten výrez je fakt dobrý a vážny argument, doplním ho do článku. Vďaka. S tou reklamou máte naozaj pravdu, ľudia preberajú z reklamy celé komplexy postojov a dokonca to ani nevedia. Keby sme sa ich spýtali, tvrdili by, že reklamou sa ovplyvniť nedajú…

 14. Hulvath polepseny :-) 5. februára 2005

  ľudia preberajú z reklamy celé komplexy postojov a dokonca to ani nevedia. Keby sme sa ich spýtali, tvrdili by, že reklamou sa ovplyvniť nedajú…

  Toto bola mudra veta, pan Vesely.

 15. Stano 10. februára 2005

  Vysoké pixely sú zbytočné, ak robíte krajinky a pohodové fotky. Ak však potrebujete si urobiť detail alebo dokument, výrez z fotky a podobne, potom sa situácia obráti. Je samozrejmé, že kvalita fotky nezávisí len od pixelov, ale
  tvrdenie, že s 1,3 MP rozlíšením je rozdiel vo foto minimálny je to isté, ako tvrdiť, že si v počítačoch vystačíme s DOS-om. Takže niekto potrebuje pre príjemné chvíle 1 MP, druhý ku práci 11 MP. A o rozdieloch v kvalite klasickej fotografie by Miro Veselý mal veľa vedieť a pixely môžu byť niečo obdobné ako zrná filmu.

 16. foo bar 11. februára 2005

  ta veta „Celkovo je fotografovanie takým prístrojom drahšie aj preto, že ak má byť rozlíšenie využité, musí byť v prístroji lepšia (drahšia) optika.“
  ma trochu zaskocila kvoli tomu ze sonycko DSC-V3 (8mpix) ma rovnaky objektiv ako starsi bracha DSC-V1 (5mpix) – je ten objektiv (Carl Zeiss Vario Sonnar) taky dobry alebo skuor medzi 58 mpixov taky rozdiel moc nie je ?

 17. Miro Veselý 11. februára 2005

  foo bar: Ono je to relatívne. Keby sa fotili testovacie obrazce, mnoho objektívov by „zhorelo“. Na bežné fotenie môže byť aj slabší objektív a stále podá prijateľné výsledky.

 18. Ricky 25. marca 2005

  No ja práve rozmýšlam o kupe Minolty A200.Mám síce „starý“ Olympus C-350, ale nejak s ním už nie som spokojný(zle zaostruje, čo ma trochu štve).Inak to je dobrý foťáčik.Dám ho asi svojim deťom na „hranie“.

 19. Roman 25. marca 2005

  Ricky: No, pri neostrych obrazkoch nie je A200 asi moc dobra volba – pokial viem, tak stara optika nestaci na 8 MP, takze obrazky su neostrejsie v porovnani s inymi 8 MP fotakmi (teda fotakmi, co nie su od Konica-Minolta).

  Roman

 20. Palo 13. augusta 2014

  Miro, dakujem za velmi slusny a prepracovany clanok.A mam otazku.Ako je to s pamatovymi kartami? Napriklad Olympus ma malicke xd card, ale v porovnani micro sd card je to ako mucha a blcha, nehovoriac o objeme Gb. Toto by ma zaujimalo, ze ci to nieje na urok kvality?? a este taka specialna otazka ked si chcem kupit do Olympusu xd card 2 Gb stoji cca 3o euro ale mensie uz objemovo nepredavaju. Je vsak dostat adapter MASD do ktoreho strcis micro sd card a to cele das do Olympusu akoby xd card, je to cca za 5 eur, cize vyhodne! Ale, co nato hovoris, nemoze tam vznikat nejaka paseka na ukor kvality, ked sa takto adapterovo tie pamatove karty menia? Dakujem za odpove.Palo

 21. Miro Veselý 13. augusta 2014

  Palo ja už dlhší čas robím len s SD kartami. Nemám teda skúsenosť. Adaptéru by som sa nebál, to je len presmerovanie káblikov na iné rozmery. Kvalitu kariet by som neriešil, to bude všade rovnaké. Dôležitá je rýchlosť, aby to stíhalo uložiť trebárs HD video. Ale aj tam rátam, že súčasné karty budú v poriadku.

 22. Jumi 5. augusta 2015

  zdravim vas pani :) tak velmi pekny clanok,aj ked tak stary ze viacery uz ste mozno na tento clanok zabudli ze ste ho niekedy citali. bolo to pred 10 rokmi a technika od tedy isla tak hore ze v mobilnych telefonoch najdete dost kvalitne fotoaparaty a digitalny fotoaparat sa neoplati vobec kupovat(ak nechceme robit profesionalne fotky ako z kompaktu) mobilny telefon staci :) .. ja momentalne porovnavam moj stary digitalny fotoaparat so 14 mpx,znacka olinpus,kupeny v 2010 a s mojim fotoaparatom v mobile,kde mam 16 mpx so senzorom 2,6 svietivostou f1.8 . podobne parametre ma aj digitalny fotoaparat. o kvalite sa da pisat,ako je natom telefon dobre..fotky zvacsene aj na velkych formatoch su ostre,farby jasne realne :)telefon mam LG G4.. fotim co sa da a vsetky fotky su pekne aj ked zoomujem. v plnom rozliseni 16 mpx su detailnejsie ako z olimpusu. da sa manualne nadstavit iso a farby upravovat,doba uzavierky ….proste zabava fotit.

 23. Mária 11. októbra 2015

  nedávno chceli od známeho zaslať fotky s 300 dpi tak som bola zvedavá aké by to mali byť.Myslím, že popis v článku ma dostatočne previedol touto problematikou.Vďaka.

Pridajte komentár: