JPG alebo TIFF?

TIFF je formát, do ktorého sa ukladajú obrázky v profesionálnej praxi. Jeho výhodou je, že nevyužíva stratovú kompresiu. To znamená, že obrázky sú v ňom uložené bez straty kvality. Na druhej strane obrázky vo formáte TIFF sú dátovo oveľa väčšie. Ak JPG fotografia má 700 kilo až jedno mega, rovnaký obrázok v TIFF má vyše 9 mega.

Spracovanie obrázkov TIFF vo fotoaparáte býva tiež mimoriadne pomalé – trvá aj desiatky sekúnd, kým sa jeden jediný uloží na pamäťovú kartu. A počas tej doby si s fotoaparátom necvaknete.

Čo za to?

Odmenou za prácu s TIFF dostanete tak kvalitný obrázok, aký je fotoaparát schopný vypustiť.

Poznámka: Pod pojmom „vypustiť“ rozumiem to, že fotoaparát obrázok spracuje do finálneho tvaru. Tento produkt potom umožňuje uložiť boď do TIFF, alebo do JPG. Niekoté fotoaparáty však majú k dispozícii aj formát RAW, do ktorého sa ukladá záznam zo snímača bez spracovania vo fotoaparáte. Obrázok vo fomáte RAW sa nedá prehliadať priamo, treba ho najskôr vytvoriť v príslušnom programe. RAW súbor obsahuje viac informácií, ako TIFF. O RAW by sa dalo povadať, že je záznamom toho, čo fotoaparát zaznamenal. Ak dokážete vhodným softvérom RAW spracovať lepšie, ako by to zvládol fotoaparát, získate kvalitnejšie obrázky, ako TIFF vytvorený vo fotoaparáte.

TIFF sa teda od JPG líši len veľkosťou, teda nie je následne deštruovaný JPG kompresorom. V praxi však rozdiel medzi JPG a TIFF býva len veľmi malý. Až tak malý, že sa neoplatí na formát TIFF väčšinou ani len myslieť.

Na tejto fotke sú postupne vystriedané 3 kvality. Hore je TIFF, v strede najvyššia kvalita JPG, dolu normálna kvalita JPG. V dátovej veľkosti to predstavuje: TIFF má deväť a pol mega (ukladanie obrázku vo fotoaparáte trvá 20 sekúnd), JPG najlepší má jedno mega a v normálnej kvalite má obrázok v JPG iba 750 kilo. Obrázok v bežnej kvalite JPG má síce o chlp nižšiu ostrosť, to však vidno len ak sa pozeráte na veľkú zväčšeninu. Pri bežnom použití sú rozdiely takmer neviditeľné.

    Poznámka ku kvalite obrázkov na tejto stránke: Ukážka je zobrazená v rozmere 1:1, ide o výrez z trojmegapixelového aparátu. Následne je prevedená do JPG, ale s tak nízkym stupňom kompresie, že sa táto následná kompresia (len pre internet) na výslednej kvalite prakticky neprejaví.

TIFF sa preto väčšinou neoplatí používať. Je priveľký a práca s fotoaparátom je príliš nemotorná.

Ak sa nikam neponáhľate, môžete síce zvoliť TIFF, ale je len málo situácií, kedy sa vám to vráti v presvedčivom náraste kvality.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Záber textu. Hore TIFF, dolu JPG. Rozmer 1:1.

Digitálna fotografia - ilustračná fotka

Zväčšené 4×. Hore TIFF, dolu JPG. Vidno rozdiel v JPG deštrukcii napríklad v medzere medzi písmenom „k“ a písmenom „f“. Sú tam jemné farebné artefakty.

Záver

Z uvedeného vyplýva, že pracovať s formátom TIFF sa prakticky neoplatí. Rozdiel by bol badateľný, ak by ste výsledok dávali na bilbord, alebo tlačili na veľký formát. Aj tu bude rozdiel len veľmi diskrétny. Prínos je teda pomerne malý.

Cena za fotografovanie v TIFF je vysoká – fotografovanie je veľmi pomalé s desiatkami sekúnd vyčkávania. Navyše aj pamäť sa plní neuveriteľne rýchlo.

Komentáre k článku: JPG alebo TIFF?

  1. michal 20. novembra 2006

    mám Panasonic DMC FZ 30, kde nájdem program na spracovanie RAW? Je to možné i v programe Zoner 9.Ďakujem.

Pridajte komentár: